Databáze nebezpečných výrobků

Balzám na rty Aifeya LIP BALM

Jedná se o kosmetický přípravek – balzám na rty uložený v plastovém obalu ve tvaru šroubovací kuličky v různých barvách. Na čelní straně plastového obalu je uvedena identifikace výrobku.  Jednotlivé kuličky jsou uloženy v blistru a v krabici. Na krabici (hromadné balení) je uveden seznam přísad, země původu, jmenovitý obsah, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), symbol otevřeného kelímku 12M. Na krabici je dolepen papírový štítek, kde je uveden neexistující čárový kód (EAN), a texty „ITEM NO:NM6167, 24kus rtěnka, Země původu: Čína, Dovozce: CZ, 6x 1440“. Na obalu, do kterého je výrobek naplněn, není uvedeno povinné značení, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), číslo šarže.

Typ výrobku ITEM NO:NM6167
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Země původu Čína
Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Datum publikace 11.04.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit