Databáze nebezpečných výrobků

Auroville BYLINNÝ Šampon JEMNÁ PÉČE O VLASY

Průhledná plastová lahvička o objemu 100 ml s bílým uzávěrem naplněná světle zelenou kapalinou. Na přední straně lahvičky se nachází etiketa s fotem dívky a s nápisy identifikujícími výrobek, na zadní straně výrobku je taktéž etiketa s dalšími údaji o výrobku (název, seznam přísad v podobě neodpovídající legislativě, jmenovitý obsah, datum výroby a spotřeby, výrobce, dovozce).

Typ výrobku šarže – vyrobeno May 2014
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Mikrobiologické
Nebezpečí

Mikrobiologické vyšetření výrobku prokázalo přítomnost aerobních mezofilních mikrobů v množství 1,6 × 104 KTJ/g, opakované vyšetření z téže šarže prokázalo mírný nárůst obsahu mikrobů na hodnotu 5,5 × 104 KTJ/g. Riziko kontaminace aerobními mezofilními mikroby spočívá ve zhoršení toxikologických vlastností výrobku vinou produkce toxických radikálů a mikrobiálních toxinů činností mikrobů, jejichž důsledkem může být lokální dráždění, event. lokální zánět kůže.

Země původu Indie
Rozpor s

Mikrobiologická kvalita výrobku nesplňuje požadavky Pokynu Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS/1501/12), oddíl 4-4 (The SCCS´S Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation, 8th revision), na který odkazuje část 3.3 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 674/2013, o pokynech k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Limit pro mikrobiální kontaminaci (102 KTJ/g) kosmetického přípravku kategorie I (mj. výrobky, které se aplikují okolo očí, jako je i zde uvedený) je překročen. Na základě těchto skutečností není uvedený výrobek bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 09.05.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit