Za hromadné žaloby
#ZaHromadneZaloby

Podpořte zavedení hromadných žalob.

Změnu si přeje 12 278 podporovatelů

Chci podpořitVývoj kauzy

Přibývá počet případů, kdy jsou spotřebitelé kráceni na svých právech. Zároveň chybí důležitý nástroj, který by umožnil účinně se bránit nepoctivým obchodníkům. dTest proto spouští kampaň Za hromadné žaloby, braňme se společně! Jejím cílem je upozornit na fakt, že český právní řád postrádá možnost hromadného řízení, a dát zákonodárcům najevo, že je nutné posílit ochranu spotřebitelů a férových podnikatelů.

 • 16.8.2023

  Hostem polední publicistiky Radiožurnálu byl vedoucí našeho právního oddělení Petr Šmelhaus, který odpovídal na otázky, jaký přínos by měl mít pro tuzemské spotřebitele institut takzvané hromadné žaloby i kde vidíme v současném návrhu mezery. Celý rozhovor si můžete poslechnout ZDE.

 • 16.8.2023

  Vláda projednala a poslala do dalšího legislativního procesu návrh zákonů spojených s hromadnými žalobami. Řada našich připomínek z připomínkového řízení však stále zůstala nevyslyšena (zařazení režimu opt-out, zajištění financování činnosti žalobců, vypuštění povinného zastoupení advokátem a další), naopak se v návrzích podmínky pro žalobce významně zhoršily. Domníváme se, že současný návrh zákonů nevytvoří funkční systém hromadných žalob pro české spotřebitele. Naději vkládáme do pozměňovacích návrhů poslanců, protože ochrana spotřebitele je důležitým ukazatelem vyspělosti demokratické společnosti. Doufáme, že konečná podoba zákonů spojených s hromadnými žalobami bude nakonec pro spotřebitele a pro spotřebitelské organizace v pozici výhradních žalobců lepší.

 • 15.3.2023

  Symbolicky na světový den spotřebitelských práv jsme se sešli se zástupci odborné veřejnosti, abychom u kulatého stolu diskutovali o aktuálních otázkách současné právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele a její vymahatelnosti. Akci připravil dTest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, v jehož prostorách akce rovněž proběhla. Pozvání přijali zástupci z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ministerstev a jiných úřadů, akademické obce, advokátního stavu i z řad zástupců spotřebitelských organizací. Účastníci se mohli akce zúčastnit osobně či prostřednictvím online platforem. Většina účastníků se shodla, že z pohledu spotřebitele je zjištěný stav v oblasti spotřebitelských práv poněkud rozporuplný. Na jedné straně zákon předepisuje sadu práv poskytujících v zásadě uspokojivou ochranu, na druhé nenabízí efektivní nástroje jak se jí domoci.

 • 28.2.2023

  Vedoucí právního oddělení dTest Petr Šmelhaus se zúčastnil veřejného vypořádání připomínek k návrhu zákona o hromadném řízení. Opět jsme zdůraznili, že současný návrh zákona nesplňuje cíle kladené evropskou legislativou. V hromadných žalobách v navrhované podobě totiž nelze spatřovat účinný a účelný nástroj k posílení vymahatelnosti práv spotřebitelů. Upozornili jsme na přetrvávající nedostatky návrhu spočívající zejména ve faktickém opominutí drobných nároků spotřebitelů, o něž se nadále nevyplatí soudit, a nezajištěné financování hromadných řízení. Z diskuze nad připomínkami na Ministerstvu spravedlnosti však bylo patrné, že našim hlavním připomínkám vyhověno nebude. Ve svém návrhu tedy ministerstvo formálně nabízí nový právní nástroj, jeho praktické uplatnění je však přinejmenším diskutabilní.

 • 24.2.2023

  23. 2. a 24. 2., 2. 3. a 3. 3.
  dTest ve spolupráci s Evropskou komisí připravil školení Consumer PRO s tématem hromadných žalob. Čtyřdenního školení, které se konalo poslední únorový a první březnový čtvrtek a pátek, se pod vedením národního trenéra a vedoucího právního oddělení dTest Petra Šmelhause zúčastnili zástupci spotřebitelských organizací, akademické obce,  advokátního stavu i orgánů veřejné správy.
  Návrh zákona o hromadných řízeních nejprve představila JUDr. Anežka Janoušková Ph.D., z Ministerstva spravedlnosti, aspekty přihlašování do skupiny spotřebitelů rozebrala JUDr. Klára Hamuľáková Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci, pohled spotřebitelských organizací na financování hromadných žalob nabídl Mgr. et Ing. Petr Šmelhaus z dTestu a poslední den školení Mgr. Jan Balarin Ph.D., představil vhodné nastavení pravidel hromadného řízení dle mezinárodních pravidel UNIDROIT. Účastníci rovněž plnili úkoly vztahující se k jednotlivým tématům školení a následně měli možnost o návrhu zákona s přednášejícími diskutovat.

 • 17.1.2023

  Využili jsme příležitosti zaslat naše připomínky Ministerstvu spravedlnosti v rámci připomínkového řízení. Obsáhle jsme argumentovali pro odhlašovací režim opt-out, větší prostor pro soudní uvážení namísto rigidně stanovených pravidel a navrhovali vhodné způsoby veřejného financování hromadných řízení. 

 • 13.1.2023

  Zúčastnili jsme se konference spoluorganizované Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a advokátní kanceláří Rowan legal s názvem Hromadné žaloby 2023 aneb kolektivní řešení soudních sporů.
  Na konferenci v několika blocích vystoupili odborníci z řad akademické obce, advokátních kanceláři, úřadů i zájmových sdružení. Ti představili zásadní body navrhovaného zákona o hromadném řízení a jeho zhodnocení. Konstruktivní debatě se svými zásadními připomínkami přispěl také vedoucí právního oddělení dTestu Petr Šmelhaus. Prezentoval zejména své obavy o funkčnosti navrhovaného systému hromadných žalob a podněty k zajištění účinnější obrany spotřebitelů. Více...

 • 20.12.2022

  Ministerstvo spravedlnosti představilo návrh zákona o hromadném řízení a návrh změn souvisejících zákonů. Z pohledu dTestu návrhy neobsahují dostatečné záruky pro zajištění funkčního instrumentu hromadných žalob. Formálně by sice došlo k zavedení hromadných řízení do českého právního řádu, prakticky si lze jejich využití představit jen obtížně. Návrhu vyčítáme především přihlašovací režim opt-in, který nevede k účinné ochraně všech spotřebitelů v rámci konkrétního sporu a neřešené financování systému hromadných žalob. Více...

 • 15.3.2022

  V den, který se od roku 1983 slaví jako Světový den spotřebitelských práv, jsme uspořádali další kulatý stůl „Současná právní úprava ochrany spotřebitele a její vymahatelnost“. Pozváni přijali zákonodárci, akademici i právníci z praxe. Nejtvrdší kritika se snesla na nefungující systém vymáhání spotřebitelských práv. Vlajkovou lodí neúspěchů posledních let je stále chybějící zákon o hromadných žalobách. Na jeho přijetí má Česká republika podle směrnice posledních 9 měsíců. Více ...

 • 7.1.2022

  Návrh zákona byl vzat zpět, k jeho projednávání nedošlo. Více …

 • 11.11.2021

  Vláda opětovně předložila poslanecké sněmovně k projednání návrh zákona o hromadném řízení. Více …

 • 5.11.2021

  Vláda znovu schválila návrh zákona o hromadném řízení a pověřila předsedu vlády, aby tento návrh předložil nově zvolené poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Více …

 • 21.10.2021

  Poslanecká sněmovna nestihla do konce svého osmého funkčního období projednat návrh zákona o hromadném řízení. To znamená, že tento návrh „padá pod stůl“. Aby se jím mohla nově zvolená poslanecká sněmovna zabývat, musí jej nejprve opětovně schválit vláda. Začínáme tedy od úplného počátku. Více …

 • 29.1.2021

  Poslanecká sněmovna se na své aktuální schůzi začala v prvním čtení zabývat návrhem zákona o hromadném řízení. Projednávání tohoto bodu však bylo přerušeno, a nedošlo tak k jeho dokončení. Více ...

 • 9.12.2020

  Uspořádali jsme kulatý stůl „Současná právní úprava ochrany spotřebitele a její vymahatelnost“. Zúčastnili se jej přední odborníci, kteří se shodli na tom, že současná úprava spotřebitelských práv je dostatečná, byť jejím problémem je roztříštěnost a nesrozumitelnost pro běžného spotřebitele. Co však výrazněji pokulhává, je vymahatelnost těchto práv, předně kvůli absenci možnosti podávat kolektivní žaloby. Více ...

 • 23.10.2020

  Naši kampaň Za hromadné žaloby, braňme se společně! podpořilo již 11 000 z vás. Vážíme si vaší podpory a nadále pracujeme na posílení práv českých spotřebitelů.

 • 30.9.2020

  Poslanecká sněmovna během zářijové schůze návrh zákona o hromadném řízení neprojednala. Další projednávání je možné až od 20. října 2020, kdy bude zahájena říjnová schůze.

 • 24.9.2020

  Poslanecká sněmovna se má na své aktuální zářijové schůzi zabývat v prvním čtení návrhem zákona o hromadném řízení. Vyzvali jsme proto otevřeným dopisem všechny poslance, aby se zasadili o přijetí tohoto zákona. Více ...

 • 22.9.2020

  Zveřejnili jsme výsledky průzkumu veřejného mínění, který odhalil, že pojem hromadné žaloby je obecně známý a každý třetí Čech se setkal s neférovým jednáním, jež se dalo řešit podáním hromadné žaloby. Více ...

 • 15.9.2020

  Do studia Českého rozhlasu Dvojka zavítali ředitelka a právník dTestu, kteří odpovídali redaktorovi i posluchačům na dotazy týkající se tématu hromadných žalob. Rozhovor si můžete poslechnout zde.

 • 13.9.2020

  Naši kampaň podporuje již více než 10 tisíc osob. Vážíme si vaší podpory a děkujeme všem, kteří jste vyjádřili vůli po změně a posílení práv českých spotřebitelů.

 • 4.9.2020

  Na dotazy týkající se neférových praktik některých obchodníků, energošmejdů a naší kampaně Za hromadné žaloby, braňme se společně! odpovídala ředitelka dTestu zpravodajskému portálu iDNES.cz. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

 • 25.8.2020

  Naše kampaň zaujala i Českou televizi, do Studia 6 si proto pozvala právníka dTestu. Na celé interview se můžete podívat zde

 • 20.8.2020

  V prvním týdnu podpořilo kampaň Za hromadné žaloby, braňme se společně! již 8000 z vás. Vážíme si vaší podpory. I nadále pracujeme na dosažení cílů.

 • 13.8.2020

  Spustili jsme kampaň Za hromadné žaloby, braňme se společně! Sledujte nás na webu zahromadnezaloby.cz nebo na sociálních sítích pod #ZaHromadneZaloby.


Přihlásit