Za hromadné žaloby
#ZaHromadneZaloby

Podpořte zavedení hromadných žalob.

Změnu si přeje 11 553 podporovatelů

Chci podpořitSeznamte se s problémem

Českým spotřebitelům stále chybí důležitý nástroj pro vymáhání práv vůči nepoctivým obchodníkům a poskytovatelům služeb – a to možnost podání hromadné žaloby.

V naší poradenské praxi se často setkáváme se situacemi, kdy by byl vhodný postup prostřednictvím hromadného řízení. Typicky v případech, kdy má skupina spotřebitelů vůči jednomu subjektu téměř totožné nároky, ale samostatně se tito lidé kvůli částkám v řádech stovek či tisíců korun nechtějí soudit. Hromadná žaloba by umožnila tyto spotřebitele spojit a zajistit pro ně spravedlivou kompenzaci.

Od spotřebitelů často slýcháme, že sami nechtějí věc řešit, ale k hromadnému sporu by se přidali. Pokud by existovala možnost hromadného řízení, bylo by možné u soudu požadovat, aby konkrétní společnost s podvodným jednáním nejen přestala, ale zároveň i vrátila neoprávněně inkasované prostředky.

Institut hromadné žaloby by mohl přinést pozitivní změny v řadě oblastí. Například v případě:

 • podvodných e-shopů – možnost hromadného vymáhání nároků z nedodaného zboží,
 • energetických šmejdů, kteří cílí zejména na seniory,
 • online seznamek, které neoprávněně účtují poplatky za automatické prodloužení členství,
 • hromadného postupu účastníků zájezdu při zamítnutých reklamacích a vymáhání nemajetkové újmy za narušení dovolené,
 • sporů s operátory (třeba neoprávněné aktivace služeb),
 • sporů s finančními institucemi a poskytovateli spotřebitelských úvěrů,
 • domáhání se náhrady škody a odstranění vadného plnění (př. kauza „dieselgate“).

Chceme podpořit rychlé přijetí zákona o hromadném řízení. Jsme přesvědčení, že možnost vést hromadné řízení je jedním z efektivních prostředků, jak zajistit ochranu nejen spotřebitelům, ale i poctivým podnikatelům, a tím i férové hospodářské soutěži. Návrh zákona o hromadném řízení již schválila vláda a nyní čeká na projednání v parlamentu.

Podpořte naši snahu o přijetí tohoto důležitého zákona a připojte se k naší kampani Za hromadné žaloby. Dáme tak společně poslancům najevo, že si přejeme mít účinnější možnosti obrany proti nepoctivým podnikatelům.Související články

 • Zákon o hromadných žalobách v minimalistickém provedení

  Už několik let čekají čeští spotřebitelé na to, aby měli stejná procesní práva jako ostatní spotřebitelé v EU. Chybějící zákon o hromadných žalobách totiž znemožňuje, aby se čeští spotřebitelé mohli podvodníkům postavit před soudem kolektivně. Ministerstvo spravedlnosti nyní konečně poodhalilo, jak bude zákon o hromadných žalobách vypadat. Běžné spotřebitele a poctivé podnikatele to rozhodně nepotěší.

 • Kdo a proč se bojí hromadných žalob?

  Návrh zákona o hromadném řízení se znovu ocitnul v Poslanecké sněmovně. Ta minulá ho nechala uležet tak dlouho, až spadl společně i s jinými neprojednanými návrhy zákonů takzvaně pod stůl. Čeká ho tentokrát lepší osud? A dostanou tak čeští spotřebitelé k dispozici konečně funkční nástroj k hromadnému uplatňování svých nároků vůči nepoctivým podnikatelům?

 • Odborníci řešili stávající úpravu práv českých spotřebitelů a jejich vymahatelnost

  Dne 9. prosince 2020 jsme uspořádali kulatý stůl „Současná právní úprava ochrany spotřebitele a její vymahatelnost“, kterého se zúčastnili zástupci jak ministerstev, dozorových orgánů, zákonodárce, tak spotřebitelských organizací, asociací podnikatelů i akademické sféry. Ti se shodli na tom, že současná úprava spotřebitelských práv je dostatečná, byť jejím problémem je roztříštěnost a nesrozumitelnost pro běžného spotřebitele. Co však výrazněji pokulhává, je vymahatelnost těchto práv, předně kvůli absenci možnosti podávat kolektivní žaloby.

 • Vyzvali jsme otevřeným dopisem poslance, aby se zasadili o přijetí zákona o hromadném řízení

  Poslanecká sněmovna se má na své aktuální schůzi zabývat v prvním čtení návrhem zákona o hromadném řízení. Jeho přijetí by posílilo práva českých spotřebitelů a narovnalo panující dvojí kvalitu v rovině právní ochrany spotřebitelů ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Vyzvali jsme proto otevřeným dopisem všechny poslance, aby se zasadili o přijetí příslušného zákona.

 • Každý třetí Čech čelil situaci, která by se dala řešit hromadnou žalobou

  Poslanecká sněmovna by se měla v následujících dnech zabývat v prvním čtení návrhem zákona o hromadném řízení. Jeho přijetí posílí práva českých spotřebitelů a férovost hospodářské soutěže. Při té příležitosti jsme provedli průzkum veřejného mínění, který odhalil, že pojem hromadné žaloby je obecně známý a každý třetí Čech se setkal s neférovým jednáním, které se dalo řešit podáním hromadné žaloby.

 • Neférové cestovní kanceláře obcházejí sporný Lex Voucher

  Některé cestovní kanceláře obcházejí takzvaný Lex Voucher, který jim umožňuje místo vrácení zaplacené ceny zájezdu vydat poukaz. Zákon už sám o sobě výrazně zasahuje do původní smlouvy, jakákoliv další omezení spotřebitelů proto nemají ospravedlnění. S řešením systematických pochybení cestovních kanceláří může pomoci chystaný zákon o hromadném řízení.

 • Zákon o hromadném řízení se dotkne i energošmejdů

  V těchto dnech stále ještě přicházejí lidem odložená vyúčtování spotřebované elektřiny a plynu. Někteří z nich tak zvažují změnu dodavatele. Pokud narazí na energošmejda, mohou místo očekávané úspory obdržet fakturu na tučnou smluvní pokutu. Sice se připravuje novela energetického zákona, která posílí práva spotřebitelů, pro mnohé bude i tak časově a finančně náročné domáhat se svých práv. Efektivním řešením je přijetí zákona o hromadném řízení.

 • Zákon o hromadném řízení pomůže tisícům spotřebitelů

  Přibývá počet případů, kdy jsou spotřebitelé kráceni na svých právech, zároveň chybí důležitý nástroj, který by umožnil účinně se bránit nepoctivým obchodníkům. Proto spouštíme kampaň Za hromadné žaloby, braňme se společně! Jejím cílem je upozornit na fakt, že český právní řád postrádá možnost hromadného řízení, a dát zákonodárcům najevo, že je nutné posílit ochranu spotřebitelů a férových podnikatelů.

 • Hromadné žaloby: mýty a fakta

  V souvislosti s přípravou zákona o hromadném řízení se ve veřejném prostoru objevují informace, které se snaží buď úplně zastavit, nebo alespoň co nejvíce zdržet zavedení možnosti společného postupu spotřebitelů při porušení jejich práv. Jelikož se jedná o zásadní prostředek pro zajištění účinné ochrany spotřebitelů nejen v České republice, rozhodli jsme se upřesnit některá tvrzení, která v současnosti zaznívají.

Přihlásit