Stop telešmejdům
#StopTelesmejdum

Přidejte se k výzvě

Změnu si přeje14 156podporovatelů

Chci se připojitVývoj kauzy

Marketingová volání jsou mnohými vnímána jako vysoce obtěžující. Proto byla připravena nová přísnější pravidla. Jenže jejich schválení v parlamentu chtějí někteří zabránit. Podpořte tak naši snahu prosadit přijetí příslušné novely zákona. Níže můžete sledovat, jak se situace vyvíjí.

 • 1.1.2022

  Podstatná část novely zákona o elektronických komunikacích, která mimo jiné přináší jasná a přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání, nabyla účinnosti. Zpřísnění pravidel pro telemarketing se však v praxi projeví až od července 2022, nikoliv hned od začátku roku. Zákonodárci poskytli telemarketingovým společnostem půlroku na to, aby se se změnou vypořádaly. Pokud od července nová pravidla poruší, hrozí jim pokuta až 50 miliónů korun. Případně jim ji Český telekomunikační úřad vyměří podle obratu. V takových situacích může postih dosáhnout až 10 % z čistého obratu za poslední účetní období. Rozhodující bude to, která z těchto hodnot je vyšší. Více ...

 • 28.12.2021

  Problematika obtěžujících marketingových volání a nová pravidla, která pro ně přináší schválená novela zákona o elektronických komunikacích, jež za pár dní nabude účinnosti, zaujaly i online deník Aktuálně.cz, jeho ekonomická redaktorka pokládala otázky vedoucímu právního oddělení dTestu. Rozhovor si můžete přečíst zde.

 • 20.12.2021

  Český telekomunikační úřad ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Ministerstvem průmyslu a obchodu připravil společné výkladové stanovisko s odpověďmi na nejčastější otázky, týkající se nových pravidel pro marketingová volání, která stanovuje schválená novela zákona o elektronických komunikacích. Výkladové stanovisko si můžete přečíst zde.

 • 19.10.2021

  Byť již byla novela zákona o elektronických komunikacích vyhlášena ve Sbírce zákonů, v našich aktivitách budeme pokračovat i nadále, dokud se nepřesvědčíme, že vás nová pravidla pro telemarketing dostatečně ochrání před nechtěným obtěžováním. Sledujte vývoj naší kampaně i nadále. Jsme tu pro vás!

 • 18.10.2021

  Novela zákona o elektronických komunikacích zavádějící mimo jiné přísnější pravidla pro obtěžující telemarketing byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. Více ...

 • 11.10.2021

  Schválená novela zákona o elektronických komunikacích, která mimo jiné přináší jasná a přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání, byla odeslána z poslanecké sněmovny k publikaci ve Sbírce zákonů. Více …

 • 7.10.2021

  Český telekomunikační úřad na svém twitterovém profilu oznámil, že vzhledem k většímu množství dotazů pracuje na přípravě výkladového stanoviska týkajícího se nových pravidel pro telemarketing, se kterým bude následně seznámena odborná i laická veřejnost. Více ...

 • 29.9.2021

  Rozhodnutí prezidenta republiky o podepsání novely zákona o elektronických komunikacích, která mimo jiné zavádí jasná a přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání, dorazilo zpět do poslanecké sněmovny. Nyní je třeba vyčkat na publikaci novely ve Sbírce zákonů. Více …

 • 27.9.2021

  Prezident republiky podepsal novelu zákona o elektronických komunikacích, která mimo jiné zavádí jasná a přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. Více ...

 • 21.9.2021

  Novela zákona o elektronických komunikacích byla doručena prezidentovi republiky k podpisu. Více …

 • 15.9.2021

  Poslanecká sněmovna na své schůzi definitivně schválila novelu zákona o elektronických komunikacích, která mimo jiné zavádí přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. Značnou většinou 137 ze 142 přítomných poslankyň a poslanců tak odmítla senátní pozměňovací návrhy, přičemž cílem jednoho z nich byla snaha vypustit nová pravidla pro telemarketing. Více …

 • 13.9.2021

  Ve spolupráci se sdružením NIX.CZ jsme uspořádali další krátký online seminář. Odborníci z oblasti telekomunikací a spotřebitelské agendy během něj diskutovali s poslankyněmi a poslanci o zásadním významu novely zákona o elektronických komunikacích pro spotřebitele i podnikatele. Ředitelka dTestu se věnovala vysvětlení přínosů navrhovaných přísnějších pravidel pro obtěžující marketingová volání.

 • 26.7.2021

  Do poslanecké sněmovny dorazilo usnesení senátu o vrácení novely zákona o elektronických komunikacích k opětovnému sněmovnímu projednání s jeho pozměňovacími návrhy. Cílem jednoho z nich je snaha zcela vypustit navrhovaná pravidla pro telemarketing. Více …

 • 22.7.2021

  Vyzvali jsme ministerstvo průmyslu a obchodu, vládu a vedení poslanecké sněmovny k co nejdřívějšímu zařazení novely zákona o elektronických komunikacích ke sněmovnímu projednání, aby poslankyně a poslanci mohli přehlasovat senátní veto, a zajistit tak českým spotřebitelům náležitou ochranu před obtěžujícími marketingovými voláními. Již na počátku letošního června poslanecká sněmovna dala jednoznačně najevo, že podporuje navrhovaná pravidla, když ve třetím čtení schválila novelu zákona o elektronických komunikacích 164 hlasy ze 168 přítomných poslankyň a poslanců. Více …

 • 21.7.2021

  Senát na své schůzi neschválil novelu zákona o elektronických komunikacích, která mimo jiné zavádí jasná a přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. Nevyslyšel tak naši výzvu, aby podpořil české spotřebitele a posílil jejich ochranu, a rozhodl o vrácení novely k opětovnému sněmovnímu projednání se svými pozměňovacími návrhy. Cílem jednoho z nich je právě snaha zcela vypustit navrhovaná pravidla pro telemarketing. Více …

 • 20.7.2021

  Vyzvali jsme všechny senátorky a senátory, aby při projednávání novely zákona o elektronických komunikacích podpořili české spotřebitele a posílili jejich ochranu tím, že schválí navrhovaná přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. Tak jak navrhuje i senátní ústavně-právní výbor. Více …

 • 19.7.2021

  Ve spolupráci se sdružením NIX.CZ jsme uspořádali krátký online seminář, během kterého odborníci z oblasti telekomunikací a spotřebitelské agendy představili senátorkám a senátorům hlavní výhody a zásadní význam novely zákona o elektronických komunikacích pro spotřebitele i podnikatele. Ředitelka dTestu se věnovala vysvětlení navrhovaných přísnějších pravidel pro obtěžující marketingová volání.

 • 14.7.2021

  Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu jako výbor garanční doporučil senátu vrátit novelu zákona o elektronických komunikacích poslanecké sněmovně se třemi pozměňovacími návrhy. Jedním z nich je snaha zcela vypustit přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. Více …

 • 14.7.2021

  Ústavně-právní výbor doporučil senátu schválit novelu zákona o elektronických komunikacích ve znění postoupeném poslaneckou sněmovnou. A to včetně přísnějších pravidel pro obtěžující marketingová volání. Více …

 • 13.7.2021

  Senátní stálá komise pro sdělovací prostředky projednala novelu zákona o elektronických komunikacích. Jelikož se její schůze zúčastnilo jen velice málo senátorek a senátorů, nebyla komise usnášeníschopná. A tak nepřijala žádné usnesení. Více …

 • 13.7.2021

  Vyzvali jsme členy senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a ústavně-právního výboru, které budou novelu zákona o elektronických komunikacích projednávat již ve středu 14. července 2021, aby podpořili české spotřebitele tím, že doporučí senátu schválit navrhovaná jasná a přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. Více zdezde.

 • 30.6.2021

  Novela zákona o elektronických komunikacích, jejíž součástí je i zavedení jasných a přísnějších pravidel pro obtěžující marketingová volání, byla zařazena na pořad 14. schůze senátu, která bude zahájena ve středu 21. července 2021. Více ...

 • 29.6.2021

  Poslanecká sněmovna postoupila k projednání senátu novelu zákona o elektronických komunikacích zavádějící mimo jiné jasná a přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. Více ...

 • 29.6.2021

  Senátní organizační výbor přikázal novelu zákona o elektronických komunikacích k projednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jako výboru garančnímu a dále ústavně-právnímu výboru a stálé komisi pro sdělovací prostředky. Více ...

 • 18.6.2021

  Naši kampaň Stop telešmejdům podporuje již více než 10 tisíc osob. Vážíme si vaší podpory a děkujeme všem, kteří jste vyjádřili vůli po změně a posílení práv českých spotřebitelů.

 • 17.6.2021

  Text novely zákona o elektronických komunikacích schválené poslaneckou sněmovnou je připravován ke zveřejnění a odeslání k projednání senátem. Více ...

 • 16.6.2021

  Během prvního týdne podpořilo kampaň Stop telešmejdům již více než 4000 z vás. Vážíme si vaší podpory. I nadále pracujeme na dosažení cílů.

 • 16.6.2021

  Poslanecká sněmovna ve třetím čtení projednala a přijala novelu zákona o elektronických komunikacích, jejíž součástí je i zavedení jasných a přísnějších pravidel pro obtěžující marketingová volání. Pro schválení této novely hlasovalo 164 ze 168 přítomných poslankyň a poslanců. Více …

 • 11.6.2021

  Některé poslankyně a poslanci na svých sociálních sítích informovali, že sněmovní třetí čtení novely zákona o elektronických komunikacích se uskuteční pravděpodobně ve středu 16. června 2021. Více ...

 • 10.6.2021

  Hospodářský výbor doporučil poslanecké sněmovně schválit novelu zákona o elektronických komunikacích včetně několika pozměňovacích návrhů. Zároveň jasně podpořil přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. Více ...

 • 9.6.2021

  Spustili jsme kampaň Stop telešmejdům zaměřujícím se především na seniory a další zvláště zranitelné spotřebitele. Podpořte naši snahu a sledujte vývoj kampaně na webu www.dtest.cz/stop-telesmejdum nebo na sociálních sítích pod #StopTelesmejdum.

 • 9.6.2021

  Vyzvali jsme členy sněmovního hospodářského výboru, který bude novelu zákona o elektronických komunikacích projednávat již ve čtvrtek 10. června 2021, aby podpořili české spotřebitele a posílili jejich ochranu tím, že doporučí poslanecké sněmovně schválit navrhovaná přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. Více ...


Přihlásit