Za férové operátory
#ZaFeroveOperatory

Přidejte se k výzvě

Změnu si přeje3 182podporovatelů

Chci se připojitVývoj kauzy

 • 19.7.2017

  Senát Parlamentu ČR schválil novelu zákona o elektronických komunikacích ve znění postoupeném poslaneckou sněmovnou. Více ...

 • 18.7.2017

  Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR doporučil senátorům a senátorkám, aby novelu zákona o elektronických komunikacích schválili.

 • 12.7.2017

  Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR doporučil senátorům a senátorkám, aby novelu zákona o elektronických komunikacích vrátili poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

 • 2.6.2017

  Městský soud v Praze rozhodl, že usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 se mění tak, že řízení ve věci naší žaloby na operátora O2 Czech Republic se nepřerušuje, a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

 • 24.5.2017

  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu zákona o elektronických komunikacích včetně těch ustanovení, která prosazujeme v rámci kampaně #ZaFeroveOperatory.

 • 2.5.2017

  Podali jsme k Městskému soudu v Praze odvolání proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 o přerušení řízení ve věci naší žaloby na operátora O2 Czech Republic.

 • 19.4.2017

  Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučil poslancům a poslankyním, aby novelu zákona o elektronických komunikacích schválili.

 • 29.3.2017

  Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl usnesením o přerušení řízení ve věci naší žaloby na operátora O2 Czech Republic, a to až do pravomocného skončení řízení vedeného u Českého telekomunikačního úřadu o podobné věci.

 • 22.3.2017

  Obrátili jsme se na zpravodaje sněmovního tisku, abychom mu vysvětlili všechny důvody, proč je novela zákona o elektronických komunikacích potřebná, a jak vylepší postavení českých spotřebitelů.

 • 22.3.2017

  Náš zástupce se účastnil jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který projednával novelu zákona o elektronických komunikacích. Na rozdíl od zástupců operátorů nedostal prostor k vystoupení.

 • 8.3.2017

  Vláda ČR schválila novelu zákona o elektronických komunikacích, a to bez zákazu takzvaných podpultových nabídek operátorů, a pověřila ministra průmyslu a obchodu, aby novelu odůvodnil v parlamentu.

 • 20.2.2017

  Předseda vlády ČR oznámil, že odvolá ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka z funkce kvůli sporu o ceny služeb mobilních operátorů a novelu zákona o elektronických komunikacích.

 • 17.2.2017

  Vyzvali jsme předsedu vlády Bohuslava Sobotku i ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka k vypuštění zákazu takzvaných podpultových nabídek z připravované novely zákona o elektronických komunikacích. Více ...

 • 16.2.2017

  Ministerstvo průmyslu a obchodu na podnět předsedy vlády připravilo novelu zákona o elektronických komunikacích, která má přinést větší ochranu spotřebitelů. Do novely zapracovalo návrhy, které prosazujeme v rámci kampaně #ZaFeroveOperatory. Více ...

 • 16.2.2017

  Vyzvali jsme mobilní operátory O2, T-Mobile a Vodafone ke změně cenové politiky. Současná výše cen dlouhodobě poškozuje zájmy spotřebitelů a neodpovídá poskytovanému objemu služeb. Více ...

 • 16.11.2016

  Český telekomunikační úřad udělil operátorovi O2 šestimilionovou pokutu za červencovou změnu obchodních podmínek, kterou operátor zrušil možnost pomalého internetu po vyčerpání základního objemu dat. Více ...

 • 5.10.2016

  Spustili jsme stránku kampaně #ZaFeroveOperatory na adrese www.dtest.cz/operatori.

 • 13.9.2016

  Městský soud v Praze rozhodl, že usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 se mění tak, že řízení se nezastavuje, a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení. Více ...

 • 28.7.2016

  Podali jsme k Městskému soudu v Praze odvolání proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 o zastavení řízení a o postoupení věci Českému telekomunikačnímu úřadu. Více ...

 • 21.7.2016

  Připravili jsme pro spotřebitele návod, jak postupovat, když jim operátor naúčtoval tučnou pokutu za předčasné ukončení smlouvy z důvodu jednostranné změny obchodních podmínek. Více ...

 • 18.7.2016

  Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl usnesením o zastavení řízení a o postoupení věci Českému telekomunikačnímu úřadu.

 • 15.7.2016

  Operátor O2 Czech Republic změnil podmínky čerpání datových tarifů a po letech nemohou jeho zákazníci po vyčerpání předplaceného objemu dat užívat zpomalený mobilní internet. Zároveň operátor neumožnil spotřebitelům ukončit smlouvy z důvodu jednostranné změny podmínek.

 • 12.7.2016

  Podali jsme k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 žalobu na zdržení se protiprávní činnosti ze strany společnosti O2 Czech Republic vůči spotřebitelům, včetně návrhu na vydání předběžného opatření. Více ...

 • 11.7.2016

  Jednali jsme se zástupci operátora O2 Czech Republic o možných způsobech řešení sporu, které by mohly být přívětivé ke spotřebitelům. Operátor ovšem nepřistoupil na žádný z našich návrhů.

 • 1.7.2016

  Vydali jsme pro spotřebitele článek s podrobným vysvětlením, o co se jedná ve sporu s operátorem O2 Czech Republic. Pro spotřebitele jsme rovněž připravili podnět, který mohou podat Českému telekomunikačnímu úřadu. Více ...

 • 1.7.2016

  Obdrželi jsme odpověď operátora O2 Czech Republic na naši výzvu ke zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů. Operátor nám sdělil, že naši výzvu považuje za nepřiměřenou a že je přesvědčen, že postupuje v souladu s právními předpisy.

 • 30.6.2016

  Podali jsme podnět Českému telekomunikačnímu úřadu k zahájení správního řízení se společností O2 Czech Republic.

 • 29.6.2016

  Vyzvali jsme operátora O2 Czech Republic ke zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů. Více ...


Přihlásit