Stop dvojí kvalitě
#StopDvojiKvalite

Podpořte kampaň

Změnu si přeje1 578podporovatelů

Chci se připojitVývoj kauzy

Diskuze o dvojí kvalitě se v nepravidelných vlnách vedou minimálně od roku 2011, kdy Asociace spotřebitelů Slovenska zveřejnila dílčí srovnání zboží nakoupeného v osmi zemích Evropské unie. Ukázalo se, že v některých případech se na trhu tradičních zemí EU (Německa a Rakouska) nabízí zboží v lepší kvalitě než v nových členských státech (mimo jiné i v České republice). Evropská komise tehdy na rozhořčení zástupců Bulharska reagovala závěrem, že výrobci mohou měnit své produkty s ohledem na specifika trhů a preference spotřebitelů jednotlivých členských států. Jedinou podmínkou jsou pravdivé informace na obalech. Podle průzkumu Agentury Focus pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci z listopadu 2015 vadí dvojí kvalita 88 % českých spotřebitelů. Argumenty o rozdílných preferencích českých zákazníků, tedy onu specifičnost trhu, v průzkumu odmítlo 77 % respondentů. Za pravý důvod polovina dotazovaných považovala snahu výrobců ušetřit na dražších surovinách.

 • 30.7.2020

  Publikovali jsme test ovoce a zeleniny, jehož součástí bylo i srovnání kvality zboží nabízeného v české a německé pobočce řetězce Lidl. Kvalitu sortimentu jsme sledovali na příkladu balených červených jablek, ledového salátu, balených jahod, balené mrkve bez natě, salátových okurek a volně prodávaných rajčat. Více ...

 • 15.7.2020

  Evropská komise informovala Českou republiku, že zavedení povinného podílu českých potravin je v rozporu s jednotným evropským trhem. Více …

 • 3.6.2020

  Poslanci odhlasovali vrácení návrhu novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích do druhého čtení. Připravovaný právní předpis se tedy bude po prázdninách znovu důkladně projednávat. Více …

 • 30.4.2020

  Přinesli jsme výsledky testu dvojí kvality mléčných čokolád s celými lískovými ořechy zakoupených v českých a německých obchodech (v dTestu 5/2020). Více ...

 • 15.4.2020

  Garanční zemědělský výbor poslanecké sněmovny řešil pozměňovací návrhy poslanců k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Mimo jiné také návrh, aby byl v českých obchodech povinný minimální podíl českých potravin, a to od 55 % v roce 2021 až po 85 % v roce 2027. Zároveň výbor doporučil poslancům vrátit návrh novely zpátky do druhého čtení. Více …

 • 4.3.2020

  Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích reagující na problém dvojí kvality potravin, která má změnit také zákon o ochraně spotřebitele, prošla druhým čtením v poslanecké sněmovně. Poslanci schválili hned několik pozměňovacích návrhů a nyní se čeká na projednání novely s poslaneckými pozměňovacími návrhy garančním zemědělským výborem a na třetí čtení návrhu zákona v poslanecké sněmovně. Více ...

 • 3.3.2020

  Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejnila na svém webu pravidla pro kontrolu dvojí kvality. V materiálu mimo jiné uvádí, že nebude v žádném z případů akceptovat jako argument odlišného složení výrobku skutečnost, že výrobce přizpůsobil složení produktu v návaznosti na poptávku spotřebitelů po nižší ceně v daném členském státu EU. Více ...

 • 5.2.2020

  Garanční zemědělský výbor poslanecké sněmovny projednal novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích reagující na problém dvojí kvality potravin, která má změnit také zákon o ochraně spotřebitele, a doporučil ji poslancům schválit s několika pozměňovacími návrhy. Více ...

 • 17.1.2020

  Vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů. Užší spolupráce národních dozorových úřadů má napomoci k efektivnějšímu řešení celoevropských problémů spotřebitelů, a to nejen ohledně dvojí kvality zboží. Více ...

 • 9.1.2020

  Výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny doporučil poslancům novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích ke schválení. Více ...

 • 1.1.2020

  V rámci srovnání snídaňových cereálií jsme porovnali informace na etiketách několika výrobků zakoupených na českém i německém trhu (dTest 1/2020). Více ...

 • 31.12.2019

  Přinesli jsme výsledky testu dvojí kvality papírových kapesníčků Floralys ze slovinského, rakouského, švédského a českého Lidlu a dále papírových kapesníčků Clever z rakouské a české Billy (v dTestu 1/2020). Více ...

 • 6.12.2019

  Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích reagující na problém dvojí kvality potravin, která má změnit také zákon o ochraně spotřebitele, prošla prvním čtením v poslanecké sněmovně. Poslanci přikázali návrh zákona k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu a dále výboru pro zdravotnictví. Více ...

 • 28.11.2019

  Přinesli jsme výsledky testu dvojí kvality rybích prstů značky Iglo prodávaných v České republice a ve Velké Británii (v dTestu 12/2019). Více ...

 • 29.8.2019

  Realizovaný test černých čajů jsme využili také ke srovnání kvality černých čajů značky Teekanne dostupných na českém a německém trhu (dTest 9/2019). Více ...

 • 1.8.2019

  Podrobně jsme se seznámili s výsledky celoevropského průzkumu zaměřeného na potravinářské výrobky, který realizovala Evropská komise. V závěrečné zprávě jsme si zvlášť všímali případů, kdy se do srovnání zapojil i český zástupce. Celkem šlo o 96 typů výrobků a u 50 z nich se nenašly rozdíly. Více ...

 • 1.8.2019

  Přinesli jsme srovnání kvality a cen 16 výrobků značek dostupných v České republice a Německu. Na seznam jsme zařadili nejrůznější výrobky pro malé děti (dTest 8/2019). Více ...

 • 12.7.2019

  Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR na základě výsledků celoevropské testovací kampaně zdůraznil, že podle jeho názoru nese odpovědnost za dvojí kvalitu potravin pouze jejich výrobce. Více ...

 • 27.6.2019

  Do testu pracích prášků na barevné prádlo jsme zařadili český a německý prášek prodávaný pod vlastní značkou řetězce Lidl Formil Color (dTest 7/2019). Více ...

 • 24.6.2019

  Evropská komise zveřejnila výsledky celoevropské testovací kampaně zaměřené na potravinářské výrobky. Výsledky ukázaly, že rozdílnost stejných nebo podobných potravin je skutečná – některé výrobky na evropském trhu mají odlišné složení, i když jsou označeny stejnou nebo podobnou značkou. Celkem mělo v Evropské unii rozdílné složení 9 % výrobků prezentovaných jako stejné a 22 % výrobků prezentovaných podobným způsobem. Více ...

 • 20.5.2019

  Vláda schválila novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích a zákona o ochraně spotřebitele, které označují prodej potravin a zboží stejné značky v totožném obalu, ale s odlišným složením či vlastnostmi za nekalé obchodní praktiky a klamání spotřebitele. Návrhy zákonů počítají v případě nedodržení pravidel s pokutami až do výše 50 milionů korun. Návrh bude v brzké době předložen poslanecké sněmovně. Více ...

 • 2.5.2019

  V rámci testu nežádoucích látek v rýžových krekrech pro malé děti jsme nechali analyzovat rýžové plátky Hipp nakoupené na českém a německém trhu (dTest 5/2019). Více ...

 • 17.4.2019

  Plénum Evropského parlamentu schválilo úpravu směrnice o nekalých obchodních praktikách ve znění návrhu výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Více ...

 • 2.4.2019

  Jako výsledek vyjednávání mezi Evropskou komisí, Radou EU a Evropským parlamentem schválil výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů variantu textu směrnice s úpravami Rady EU a Komise. Oproti původnímu návrhu tak zmizela povinnost o různém složení zcela zřetelně informovat, nekalou obchodní praktikou nebude každý rozdíl ve složení, ale pouze podstatný rozdíl, a různé složení zboží ve stejných obalech má být stále možné, pokud to lze ospravedlnit legitimními a objektivními faktory. Více ...

 • 29.3.2019

  Rada Evropské unie, tedy sbor ministrů jednotlivých členských zemí, schválila návrh směrnice v pozměněné podobě. Prodávání zboží s různým složením a vlastnostmi ve stejném balení by tak mělo být nadále možné, pokud to lze ospravedlnit legitimními a objektivními důvody. Více ...

 • 1.2.2019

  Porovnali jsme obalové informace u jogurtových nápojů, na které lze narazit na českých i výlučně slovenských pultech (dTest 2/2019). Více ...

 • 22.1.2019

  Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů schválil v rámci modernizace spotřebitelského práva EU úpravu směrnice o nekalých obchodních praktikách, která výslovně zavádí dvojí kvalitu potravin jako nekalou obchodní praktiku. Nekalou obchodní praktikou by dle této verze bylo prodávání zboží s různými složeními ve stejných obalech v různých členských státech EU. Různé složení by bylo ospravedlnitelné jenom za určitých vymezených podmínek a muselo by být vůči spotřebiteli prezentováno tak, aby mu bylo na první pohled jasné, co kupuje. Více ...

 • 5.12.2018

  Přinesli jsme srovnání dvojí kvality dětských jednorázových plen Pampers (v dTestu 5/2018). Do testu jsme zařadili dva shodné modely Pampers Active baby-dry. Přičemž oba jsou dostupné na českém trhu a liší se pouze zemí výroby. Více ...

 • 4.12.2018

  Přinesli jsme srovnání dvojí kvality prostředků na ruční mytí nádobí u nás a v okolních zemích (v dTestu 3/2018). Více ...

 • 13.9.2018

  Evropský parlament schválil zprávu o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu, kterou předložila česká europoslankyně Olga Sehnalová. Zpráva vyzývá k intenzivnější práci ve spojitosti s dvojí kvalitou potravin a zdůrazňuje, že bezpečnost a kvalita potravin, stejně jako ochrana spotřebitelů před uvedením v omyl, patří mezi nejvyšší priority EU. Více ...

 • 14.6.2018

  Společné výzkumné středisko při Evropské komisi vydalo pro vnitrostátní dozorové orgány společnou metodiku pro srovnávání kvality potravinářských výrobků v celé EU. Na základě metodiky má proběhnout celoevropská testovací kampaň. Více ...

 • 30.5.2018

  Na téma dvojí kvality potravin spolu diskutovaly prezidentka Svazu průmyslu a obchodu a budoucí ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová. Více ...

 • 7.5.2018

  Přinesli jsme srovnání dvojí kvality tuňáka Rio Mare u nás a v Německu (v dTestu 5/2018). Více ...

 • 4.5.2018

  Přinesli jsme srovnání dvojí kvality paprikových chipsů Lay´s u nás, v Německu a Polsku (v dTestu 5/2018). Více ...

 • 2.5.2018

  Přinesli jsme srovnání dvojí kvality klasické Coca-Coly u nás a v okolních zemích (v dTestu 5/2018). Více ...

 • 11.4.2018

  Evropská komise vyhlásila seznam priorit v oblasti ochrany spotřebitele s názvem The New Deal for Consumers. Více …

 • 3.4.2018

  Přinesli jsme srovnání trojí kvality margarínu Rama u nás a v okolních zemích (v dTestu 4/2018). Více ...

 • 3.1.2018

  Přinesli jsme test dvojí kvality toaletních papírů Lidl/Floralys pro český a rakouský trh (v dTestu 1/2018). Více ...

 • 2.1.2018

  Přinesli jsme test dvojí kvality toaletních papírů Billa pro český a rakouský trh (v dTestu 1/2018). Více ...

 • 1.12.2017

  Přinesli jsme test dvojí kvality Solené chipsy Lay´s pro český a německý trh v dTestu 12/2017. Více ...

 • 14.11.2017

  Spustili jsme stránku kampaně www.dvojikvalita.cz #StopDvojiKvalite.

 • 1.11.2017

  Přinesli jsme test dvojí kvality másla Meggle Alpenbutter v dTestu 11/2017. Více ...

 • 13.10.2017

  V Bratislavě se konal Spotřebitelský summit o dvojí kvalitě potravin v EU za účasti premiérů čtyř evropských zemí (V4), eurokomisařky Věry Jourové a dalších zástupců Evropského parlamentu a spotřebitelských organizací. Více ...

 • 12.10.2017

  Ministerstvo zemědělství představilo výsledky průzkumu mezi privátními značkami řetězců v pěti evropských zemích realizovaného Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT). Odborníci otestovali celkem 21 produktů, a to dětské výživy, krmivo pro domácí zvířata a privátní výrobky obchodních řetězců z České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Jedenáct výrobků bylo odlišných, tři mírně odlišné a sedm vyhodnotila komise jako stejné. Více ...

 • 8.10.2017

  Slovenské ministerstvo zemědělství zveřejnilo druhou část výsledků porovnání rakouských a slovenských potravin. Více …

 • 3.10.2017

  Ministr zemědělství Marian Jurečka vystoupil na Žofínském fóru o dvojí kvalitě potravin a vyjmenoval aktivity, které ministerstvo řeší v této oblasti od roku 2015, a nastínil, jak bude proti nekalým obchodním praktikám postupovat. Více …

 • 1.10.2017

  Přinesli jsme test dvojí kvality sušené výživy pro batolata v dTestu 10/2017. Více …

 • 1.9.2017

  Přinesli jsme test dvojí kvality pracích prostředků v dTestu 9/2017. Více …

 • 1.9.2017

  Chorvatská poslankyně Evropského parlamentu zveřejnila výsledky porovnání kvality německých a chorvatských potravin. Více …

 • 27.7.2017

  Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uznal existenci problému s dvojí kvalitou, a to na společné tiskové konferenci se slovenským premiérem Robertem Ficem. Více …

 • 17.7.2017

  Ministr zemědělství Marian Jurečka představil v Bruselu výsledky průzkumu dvojí kvality potravin. Zjistilo se v něm například to, že Tulip Luncheon meat z Německa obsahuje vepřové maso, zatímco v tom českém je velká část vepřového masa nahrazena drůbežím a vepřovým separátem. V německých rybích prstech Iglo najde spotřebitel víc masa, než když si je koupí v České republice. Porovnávaly se i prací prostředky, ve stejně velkých baleních bylo rozdílné množství přípravku. Více ...

 • 14.7.2017

  Slovinská spotřebitelská organizace Zveza potrošnikov Slovenije představila výsledky srovnání potravin zakoupených ve Slovinsku a v Rakousku. V 10 z celkem 32 dvojčat nebo trojčat produktů Slovinci zjistili rozdíly v kvalitě výrobků. Nepřišli s žádným zásadním zjištěním, ale upozornili na kvalitnější a dražší zboží v Rakousku. Více ...

 • 11.7.2017

  Ministerstvo zemědělství představilo výsledky průzkumu dvojí kvality potravin realizovaného VŠCHT. Analyzovali celkem 21 výrobků prodávaných v různých zemích pod stejnou značkou. Testy odhalily, že z nich bylo 13 odlišných, 5 mírně odlišných a 3 byly stejné. Navíc ze všech testovaných vzorků mělo 5 výrobků rozdílný objem při rozměrově stejném balení. Více …

 • 1.7.2017

  Přinesli jsme test dvojí kvality čokoládové zmrzliny K-Classic z řetězce Kaufland v dTestu 7/2017. Více …

 • 2.6.2017

  Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci představila studii na téma dvojí kvality výrobků vypracovanou z podnětu europoslankyně Olgy Sehnalové. Jak konstatuje studie, prodávání výrobků různé kvality pod stejným nebo podobným označením může porušovat zákaz užívání nekalých obchodních praktik. Za nejúčinnější opatření proti klamání spotřebitelů dvojí kvalitou výrobků se stejným vzhledem považují univerzitní právníci začlenění zákazu "dvojí kvality" do směrnice o nekalých obchodních praktikách, která platí ve všech státech EU. Více ...

 • 18.2.2017

  Státní zemědělská a potravinářská inspekce představila výsledky výzkumu veřejného mínění Potraviny a český spotřebitel. Ukázalo se, že českým spotřebitelům vadí, že řada zahraničních výrobců potravin dodává pod stejným názvem na různé národní trhy výrobky s odlišným složením. Plných 88 % spotřebitelů uvedlo, že se jich praxe odlišného složení potravin pro český trh dotýká a že jim vadí, přičemž 36 % spotřebitelů uvádí, že tento postup považuje za „nehoráznou manipulaci“. Více …

 • 14.2.2017

  Slovenské ministerstvo zemědělství zveřejnilo první výsledky porovnání kvality rakouských a slovenských potravin. Více ...

 • 1.2.2017

  Zaměřili jsme se na srovnání kvality bělicích zubních past vyrobených pro český, italský, francouzský a portugalský trh a výsledky představili v dTestu 2/2017. Více …

 • 1.12.2016

  Přinesli jsme test dvojí kvality konzerovovaného hrášku Bonduelle v dTestu 12/2016. Více …

 • 1.11.2016

  Zjistili jsme stejnou kvalitu denních hydratačních krémů vyrobených pro český, italský, francouzský a portugalský trh a výsledky představili v dTestu 11/2016. Více …

 • 1.10.2016

  Zaměřili jsme se na složení pomazánek Nutella zakoupených v různých zemích EU v dTestu 10/2016. Více …

 • 1.9.2016

  Realizovali jsme test dvojí kvality suchého psího krmiva v dTestu 9/2016 - Pedigree Vital, Purina Friskies, Orlando z řetězce Lidl.

 • 1.8.2016

  Přinesli jsme test dvojí kvality kečupů Heinz Tomato Ketchup pro český a německý trh v dTestu 8/2016. Více …

 • 18.7.2016

  Publikovali jsme redakční video Otázky a odpovědi - Dvojí kvalita potravin. Věnovali jsme se odlišnostem privátních značek potravin nakoupených u nás, v Německu a Rakousku. Porovnávali jsme například šunky, toastové chleby, pomerančové limonády, chipsy a majonézy. Více …

 • 30.6.2016

  V časopise 7/2016 jsme se věnovali tématu dvojí kvality do hloubky. Na několika příkladech běžných potravin jsme ukázali, zda a případně jak se odlišuje kvalitativní standard u nás a v zahraničí. Více …

 • 1.7.2015

  Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová iniciovala srovnání vzorků potravin a nápojů zakoupených v ČR a Německu. Do srovnávacího testování bylo zařazeno 24 párů potravin a nápojů stejné značky, které se však lišily místem zakoupení. Osm výrobků bylo hodnoceno jako odlišné, což tvoří 35 % ze všech hodnocených výrobků. Více ...

 • 1.2.2012

  Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová iniciovala otestování kvality potravin zakoupených ve východních a západních zemích Evropy. Na půdě Evropského parlamentu uspořádala odbornou debatu spojenou s ochutnávkou "stejných, ale rozdílných potravin". Dovezené vzorky jídla a pití nakoupené v Česku, Francii a Belgii si Sehnalová navíc nechala otestovat experty z brněnské Mendelovy univerzity. Identicky vypadající výrobky koupené v různých státech EU měly velmi často rozdílnou chuť a po rozbalení i jinak vypadaly. Více …

 • 13.5.2011

  Upozornili jsme na dvojí úroveň kvality televize SONY. Původní model, vyrobený na Slovensku, byl vybaven panelem Samsung, zatímco televizor koupený ve Francii byl smontován ve Španělsku a používá méně kvalitní panel Optronics. Více …


Přihlásit