Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Náš srovnávač počítá se základní úrokovou sazbou. Nabízí-li banka nebo záložna sazbu výhodnější (bonusovou), zmiňujeme se o ní a jejích podmínkách formou textu v položce Další charakteristiky či Právní podmínky.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo UniCredit Bank UniCredit Bank - Unikátní spoření PLUS s optimální částkou 20 000 000 Kč

Spořicí účet
Zhodnocení: 9 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

  Výše vkladu [Kč]
Doba uložení0 - 199 999200 000 - 19 999 99920 000 000 - neomezeno
0 měs.0,01 %0,10 %0,01 %

Další parametry

Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Minimální vklad: 0 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Čtvrtletně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Podmínky předčasného výběru: V rámci měsíce lze bez dodržení 3 měsíční výpovědní lhůty vybrat max. 50 000 Kč.
Stránky produktu: https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/sporeni_a_investice/sporeni.html#unikatnisporeniplus
Další charakteristiky: - Pásmové úročení vkladů.
- Zdarma všechny tuzemské příchozí a až 2 tuzemské odchozí platby elektronicky zadané v měsíci.
- Nejvýhodněji je úročen vklad od 199.999 Kč do 19.999.999 Kč.
Právní podmínky: - Ke spořicímu účtu je nutno zřídit technický účet pro účely zúčtování, jeho založení a vedení je zdarma.
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Podle obchodních smluvních podmínek, bude případný spor řešen u soudu příslušného podle sídla banky, nikoliv u soudu podle místa bydliště klienta (spotřebitele), nestanoví - li zákon jinak.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. se domnívá, že banka porušila své smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn podat stížnost u České národní banky.
- Banka je oprávněna jednostranně měnit smluvní podmínky. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Klient souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetím osobám (osobám tvořící koncern UniCredit Group, spolupracujícím osobám,...)
- Klient souhlasí, aby banka zpracovávala jeho osobní údaje za účelem nabízení obchodu a služeb. Tento souhlas má klient právo odvolat.

Datum poslední aktualizace: 22.1.2024  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit