Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo ING Bank ING Bank - Spořicí účet ING konto

Spořicí účet
Zhodnocení: 426 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

  Výše vkladu [Kč]
Doba uložení0 - 300 000300 001 - neomezeno
0 měs.0,50 %0,10 %

Další parametry

Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Minimální vklad: 0 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Měsíčně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Peníze kdykoliv k dispozici
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: http://www.ingbank.cz/sporeni/
Další charakteristiky: - Pásmové úročení vkladů.
- Vklady či výběry je možno provádět bezhotovostním převodem z účtu kterékoliv banky v ČR. Nelze provádět vklady v hotovosti.
- Povinnost mít vedený učet u banky na území ČR.
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu v rámci holandského systému ochrany vkladů "Deposit Guarantee System".
Právní podmínky finanční instituce: - Na základě obchodních podmínek se klient vzdává práva na projednání věci před soudem a případný spor bude závazně rozhodovat rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. klient se domnívá, že banka porušila smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn se obrátit s reklamací na příslušné oddělení banky nebo podat stížnost u České národní banky.
- Klient dává souhlas s tím, aby jeho osobní údaje mohly být zpracovávány i třetími osobami (např. členy ING Group, ING Společnost, poradci,...).
- Klient souhlasí, aby mu byla zasílána obchodní sdělení za účelem propagace a marketingu banky (marketingové průzkumy,..).
- Klient má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro kterýkoliv účel zpracování odvolat.
- Banka je oprávněna měnit smluvní podmínky z důvodu změny právních předpisů, ale také s ohledem na poskytování nových služeb (bez bližší specifikace). Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.

Datum poslední aktualizace: 27.12.2017  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit