Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo Peněžní dům, spořitelní družstvo Peněžní dům, spořitelní družstvo - Dětský spořicí účet DOMEČEK

Spořicí účet
Zhodnocení: 1 382 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

  Výše vkladu [Kč]
Doba uložení100 - 30 00030 001 - 100 000100 001 - neomezeno
0 měs.2,00 %1,45 %1,30 %

Další parametry

Poplatek za běžný účet - vedení: 0 Kč
Minimální vklad: 100 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Měsíčně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: https://www.peneznidum.cz/detsky-sporici-domecek.html
Další charakteristiky: - Dětský spořicí účet Domeček může založit klient Peněžního domu starší 18-ti let.
- Podmínkou založení je rodný list dítěte a platný doklad totožnosti zakladatele účtu.
- U produktu platí 14-ti denní výpovědní lhůta, dispoziční lhůta pro výběr nahlášené vypovězené částky činí 5 kalendářních dnů.
- Produkt je určen pro děti od narození do jejich 18 let.
- Při založení spořicího účtu dostane dítě dárek - polštář ve tvaru domečku.
- Úložky je možno vkládat na účet kdykoli a v jakékoli výši.
- Nevyčerpané úroky se připisují na účet jako součást úročené jistiny.
- Úrokové sazby u produktu jsou vyhlašované, nikoli fixní.
- Výpisy spořicího účtu jsou zdarma.
Právní podmínky: - Podmínkou založení účtu je členství v družstvu.
- Členský vklad činí 1000 Kč.
- Družstvo nabízí možnost dalších členských vkladů a tím získání vyššího podílu na základním kapitálu družstva. Klient dalšími členskými vklady může získat výhodnější podmínky při využívání spořicích produktů.
Údaje o pojištění: Vklady v tomto spořitelním družstvu jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Případný obchodní spor bude řešen u soudu v Uherském Hradišti, nikoliv u soudu příslušného podle místa bydliště klienta (spotřebitele).
- Podmínkou pro poskytnutí finančních služeb je členství v družstvu ze kterého klientovi vyplývají práva a povinosti podle stanov družstva.
- Stanovy družstva mohou stanovit, že člen družstva je povinen se podílet na úhradě ztrát družstva (maximálně do výše trojnásobku členského vkladu) v případě, že k úhradě ztrát nebudou stačit vnitřní zdroje družstva.
- Spořitelní družstvo je oprávněno jednostranně měnit smluvní podmínky. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo od smlouvy odstoupit za předpokladu vyrovnání všech závazků vůči spořitelnímu družstvu.
- Pokud je klient nespokojen s postupem spořitelního družstva (např. klient se domnívá, že družstvo porušilo smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn se obrátit s reklamací na příslušné oddělení spořitelního družstva nebo podat stížnost u České národní banky.

Datum poslední aktualizace: 24.5.2022  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit