Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo TRINITY BANK TRINITY BANK - Vkladový účet Úrok+

Spořicí účet
Zhodnocení: 170 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

Úroková sazba: 0,20 %
Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Minimální vklad: 0 Kč
Maximální vklad: 30 000 000 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Denně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Jedná se o spořicí účet bez výpovědní doby vkladu.
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Podmínky předčasného výběru: Peníze kdykoliv k dispozici.
Stránky produktu: https://www.trinitybank.cz/lide-sporici-ucty/#urok-plus
Další charakteristiky: - Spořicí účet Úrok+ je úročen na denní bázi (výpočet denního úročení: zůstatek na konci dne*úroková
sazba dle Ceníku TRINITY BANK/365; zaokrouhlení je na dvě desetinná místa).
- U vkladů nad 30 000 000,- Kč lze dohodnout individuální sazbu.
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Banka používá získané osobní údaje pouze k identifikačním účelům.
- Banka je oprávněna měnit smluvní podmínky z důvodu změny právních předpisů, změny obchodní politiky nebo změny vývoje informačních technologií. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek, má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. klient se domnívá, že banka porušila smluvní povinnosti nebo právní předpisy), tak je oprávněn se obrátit s reklamací na příslušné oddělení banky nebo podat stížnost u České národní banky.

Datum poslední aktualizace: 4.1.2021  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit