Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo TRINITY BANK TRINITY BANK - Spořicí účet Výhoda+ CZK

Spořicí účet
Zhodnocení: 1 351 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

Úroková sazba: 1,58 %
Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Měsíčně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Jedná se o spořicí účet bez výpovědní doby vkladu.
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Podmínky předčasného výběru: Peníze kdykoliv k dispozici.
Stránky produktu: https://www.trinitybank.cz/lide-sporici-ucty-vyhoda-plus/
Další charakteristiky: - AKČNÍ úroková sazba 1,58 % p.a. platí od 15.5.2019 pro prvních 8 000 nově založených účtů.
- Účet si můžete založit i online.
- Není vydávána platební karta.
- Není umožněno zadání, změna, zrušení trvalého příkazu, inkasa (kromě plateb kartou).
Právní podmínky: Akce se může zúčastnit nový i stávající klient (fyzická osoba/fyzická osoba podnikatel),
který si od 15. 5. 2019 zřídí nový Spořicí účet Výhoda+ a realizuje tzv. nový vklad.
Za nový vklad je považován vklad hotovosti nebo příchozí úhrada v CZK na Spořicí účet
Výhoda+, který bude založen nejdříve 15. 5. 2019, a jehož realizací dojde k celkovému
navýšení objemu vložených prostředků na vkladových účtech klienta vedených
v TRINITY BANK od 15. 5. 2019.
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Banka používá získané osobní údaje pouze k identifikačním účelům.
- Banka je oprávněna měnit smluvní podmínky z důvodu změny právních předpisů, změny obchodní politiky nebo změny vývoje informačních technologií. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek, má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. klient se domnívá, že banka porušila smluvní povinnosti nebo právní předpisy), tak je oprávněn se obrátit s reklamací na příslušné oddělení banky nebo podat stížnost u České národní banky.

Datum poslední aktualizace: 6.7.2019  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit