Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo Komerční banka Ney spořitelní družstvo - Spořící účet

Spořicí účet
Zhodnocení: -731 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

Úroková sazba: 0,50 %
Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Minimální vklad: 10 000 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Ročně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Informace nezjištěna.
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Podmínky předčasného výběru: Informace nezjištěna.
Stránky produktu: https://www.ney.cz/sporici-ucet-ano-pro-budoucnost/
Další charakteristiky: - Na pobočkách nelze vkládat ani vybírat hotovost.
- Vkládat finanční prostředky je možné jednorázově či v pravidelných vkladech.
Právní podmínky: - Podmínkou založení účtu je členství v družstevní záložně, z čehož pro spotřebitele vyplývají práva a povinnosti podle stanov záložny.
- Klient (spotřebitel) má povinnost zaplatit vstupní vklad ve výši 1 Kč a základní členský vklad ve výši 1000 Kč.
- Od 1. 7. 2015 je člen družstva dle zákona povinen mít splacen základní členský vklad a další členský vklad (DČV) ve výši 10 % z úročené částky.
- Založení a vedení účtu je zdarma.
- Při ukončení členství má klient nárok na tzv. vypořádací podíl - jeho výše ale nemusí odpovídat členskému vkladu.
- Vedení/Zřízení/Zrušení účtu zdarma.
- Vklady jsou pojištěny do 100 000 Euro.
Údaje o pojištění: Vklady v tomto spořitelním družstvu jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Podmínkou pro poskytnutí finančních služeb je členství v družstvu ze kterého klientovi vyplývají práva a povinosti podle stanov družstva.
- Stanovy družstva mohou stanovit, že člen družstva je povinen se podílet na úhradě ztrát družstva (maximálně do výše trojnásobku členského vkladu) v případě, že k úhradě ztrát nebudou stačit vnitřní zdroje družstva.
- Pokud je klient nespokojen s postupem spořitelního družstva (např. klient se domnívá, že družstvo porušilo smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn se obrátit s reklamací na příslušné oddělení družstva nebo podat stížnost u České národní banky.
- Spořitelní družstvo je oprávněno jednostranně měnit smluvní podmínky. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Družstvo je oprávněno pořizovat kopie osobních dokladů nebo výpisy z nich.

Datum poslední aktualizace: 2.7.2020  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit