Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Náš srovnávač počítá se základní úrokovou sazbou. Nabízí-li banka nebo záložna sazbu výhodnější (bonusovou), zmiňujeme se o ní a jejích podmínkách formou textu v položce Další charakteristiky či Právní podmínky.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo Ney spořitelní družstvo Ney spořitelní družstvo - Spořicí účet

Spořicí účet
Zhodnocení: 4 998 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

Úroková sazba: 5,75 %
Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Poplatek za běžný účet - vedení: 0 Kč
Minimální vklad: 20 000 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Měsíčně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: https://www.ney.cz/sporici-ucet
Další charakteristiky: - Založení a vedení účtu je zdarma.
- Výběr vkladu z účtu je zdarma.
- Vedení/Zřízení/Zrušení účtu zdarma.
- Na pobočkách nelze vkládat ani vybírat hotovost.
- Úroky se připisují měsíčně, a to na běžný účet klienta v tomto družstvu.
- Vkládat finanční prostředky je možné jednorázově či v pravidelných vkladech.
Právní podmínky: - Podmínkou založení účtu je členství v družstevní záložně, z čehož pro spotřebitele vyplývají práva a povinnosti podle stanov záložny.
- Klient (spotřebitel) má povinnost zaplatit vstupní vklad ve výši 1 Kč a základní členský vklad ve výši 1000 Kč.
- Od 1. 7. 2015 je člen družstva dle zákona povinen mít splacen základní členský vklad a další členský vklad (DČV) ve výši 10 % z úročené částky.
- Při ukončení členství má klient nárok na tzv. vypořádací podíl - jeho výše ale nemusí odpovídat členskému vkladu.

- Výpovědní lhůta je 1 měsíc.
Údaje o pojištění: Vklady v tomto spořitelním družstvu jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Podmínkou pro poskytnutí finančních služeb je členství v družstvu ze kterého klientovi vyplývají práva a povinosti podle stanov družstva.
- Stanovy družstva mohou stanovit, že člen družstva je povinen se podílet na úhradě ztrát družstva (maximálně do výše trojnásobku členského vkladu) v případě, že k úhradě ztrát nebudou stačit vnitřní zdroje družstva.
- Pokud je klient nespokojen s postupem spořitelního družstva (např. klient se domnívá, že družstvo porušilo smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn se obrátit s reklamací na příslušné oddělení družstva nebo podat stížnost u České národní banky.
- Spořitelní družstvo je oprávněno jednostranně měnit smluvní podmínky. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Družstvo je oprávněno pořizovat kopie osobních dokladů nebo výpisy z nich.

Datum poslední aktualizace: 23.9.2023  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit