Červ

Červy se, stejně jako viry, umí samy replikovat. Na rozdíl od virů však operují nezávisle, nepotřebují tedy hostitelský soubor. Kromě automatického šíření často provádějí další, zpravidla škodlivou činnost. O jakou činnost jde, závisí na „nákladu“, který červ nese – ten může spadat do téměř jakékoliv kategorie škodlivých programů. Může také otevřít „zadní vrátka“ a zpřístupnit počítač dalším útokům.