Firewall

Firewall neboli bezpečnostní brána monitoruje komunikaci mezi počítačem a internetem (nebo jinou sítí). Umožňuje kontrolu této komunikace a také poskytuje ochranu před potenciálními útoky z vnějšku či únikem dat z počítače. Když se například škodlivý program dostane do systému, bude chtít potají odesílat informace a antivirus v jeho odhalení selže, firewall představuje další linii obrany. Když firewall vyhodnotí aktivitu jako podezřelou, buď ji automaticky zablokuje, nebo zobrazí varování. V nastavení firewallu je možné definovat obecná pravidla, podle kterých má komunikace probíhat, lze definovat pravidla komunikace i pro konkrétní aplikace.