Funkce pro zlepšení plynulosti

Zlepšení plynulosti se obvykle dosahuje pomocí pokročilých algoritmů, které generují nové snímky a vkládají je mezi ty existující. Dnešní televizory jsou totiž schopné zobrazit více snímků za sekundu, než kolik jich má běžné vysílání nebo záznam (filmy určené pro kina jsou natáčené rychlostí 24 snímků za sekundu, televizní produkce má frekvenci 25 a domácí video až 50 snímků za sekundu). Někdy však tato funkce vede k obrazovým chybám (digitálním artefaktům), zvlášť je-li nastavena na nejvyšší účinnost. Na některé diváky navíc může vylepšená plynulost působit nepřirozeně, zvlášť u filmů natočených pro kina. Dojde totiž ke ztrátě specifického „filmového“ charakteru díla a filmy připomínají spíše telenovelu či domácí video. Tato funkce bývá označována jako 100 Hz, 200 Hz, Tru Motion, Motion Flow, Motion Plus a podobně.