Edge-LED

Televizory s označením Edge-LED mají diody umístěny pouze po okrajích obrazovky a světlo je rozptylováno pomocí speciálního systému. Označení Direct či Full LED značí, že diody jsou rozmístěny po celé ploše panelu.