Histogram

Histogram je velice užitečným nástrojem pro kontrolu expozice, tedy pro posouzení, zda je obraz správně světlý nebo tmavý. Histogram poskytuje objektivní informace a není tedy závislý na kvalitě displeje či hledáčku, které mohou precizní zhodnocení expozice znesnadňovat. Histogram znázorňuje v podobě grafu zastoupení jednotlivých stupňů jasu v obrazu. Vodorovná osa reprezentuje odstíny jasu od černé po bílou, svislá osa pak ukazuje zastoupení konkrétní úrovně jasu v obrazu. Zjednodušeně řečeno: pokud jsou vrcholy grafu soustředěny převážně vlevo, znamená to, že obraz je příliš tmavý, podexponovaný; převažují-li na pravé straně, je obraz naopak příliš světlý, přeexponovaný. Jediný ideální tvar histogramu však neexistuje, vždy záleží na konkrétní situaci i záměru autora. U současných pokročilejších fotoaparátů se často setkáme s tzv. živým histogramem, tedy znázorněním v reálném čase ještě před exponováním snímku.