ISO

Hodnota udávající citlivost obrazového snímače na světlo. Při dobrých světelných podmínkách stačí ISO 100-200, za horšího počasí a obecně při slabším osvětlení se obvykle používá ISO 400 a vyšší. Čím vyšší hodnota ISO, tím více obrazového šumu fotografie obsahuje. Pro každý snímek lze nastavit jinou citlivost. Různé fotoaparáty nabízejí rozdílné rozsahy možných nastavení ISO.