Stabilizace obrazu

Stabilizátor obrazu kompenzuje přirozené chvění rukou a přijde vhod také při snímání za chůze, při větším přiblížení či slabším osvětlení. Optická stabilizace obrazu pracuje na principu pohybu optického systému v protisměru chvění přístroje; nachází se tedy v objektivu. Je-li stabilizace založena na pohybu obrazového snímače, hovoří se o stabilizaci mechanické. Oproti elektronické stabilizaci jsou oba zmíněné typy účinnější.