Zkreslení obrazu

Obrazová vada projevující se sférickým zkreslením rovných linií. Vyfotíme-li například rovnou mřížku a na snímku jsou linky prohnuty ke středu, mluvíme o poduškovitém zkreslení. Jsou-li prohnuty směrem k okraji, hovoříme o zkreslení soudkovitém. Některé fotoaparáty jsou vybaveny funkcí umožňující zkreslení kompenzovat.