Gapless playback

Přehrávání bez krátké mezery mezi po sobě následujícími skladbami. Mnoho přehrávačů toto neumí a mezi skladby vkládá krátký okamžik ticha. To se projeví u skladeb, které plynule přecházejí do druhé, například u alb se záznamem koncertu, djského setu atd.