Tuner

Přístroj nebo komponenta, které umí zpracovávat a dekódovat signál. Podle typu signálu se tunery rozdělují na analogové a digitální. Nejčastějším příkladem digitálního tuneru je takzvaný set-top box, je také součástí moderních plochých televizorů.