Záření UVB

Zkratkou UVB se označuje středněvlnné slunečné ultrafialové záření. Má zhoubné účinky pro živé organismy, neboť jeho energie je schopná rozkládat nebo narušovat bílkoviny a může vést ke vzniku rakoviny. Ačkoliv je velké většiny absorbováno ozónem ještě před dopadem na zemský povrch, doporučuje se před jeho účinky chránit pravidelnou aplikací krémů s vysokým ochranným faktorem.