ATRAC

Adaptive Transform Accoustic Coding je standard ztrátové komprese zvuku. Využívá psychoakustického modelu zvuku, který umožňuje snížit objem dat potřebných pro definování průběhu zvukového signálu tak, že je pro lidské ucho téměř k nerozeznání od originálního nekomprimovaného signálu. Tento zvukový formát byl původně navržen pro minidisky.