Antivirus

Klíčový prvek v boji proti všem typům nebezpečných programů. Kvalitní antivir zachytí škůdce při jejich pokusu o vniknutí do počítače a pokud už v počítači jsou, měl by je najít a odstranit, nebo umístit do karantény. Antivirový program provádí kontrolu počítače neboli skenování. Sken lze provést kdykoliv na vyžádání a také lze nastavit pravidelné automatické kontroly. Dále antiviry nabízejí tzv. rezidentní štít neboli ochranu v reálném čase. Tato komponenta je spuštěna při startu počítače a automaticky kontroluje obsah operační paměti, spouštěné, stahované a kopírované soubory na přítomnost škodlivého kódu. Antiviry tedy neposkytují pouze funkci diagnostickou, ale také funkci preventivní.