Heuristika

Kromě hledání škodlivých programů, jejichž definice je obsažena ve virové databázi, mohou antiviry odhalit i dosud neznámé hrozby. K tomu slouží tzv. heuristické nástroje, které identifikují obecně podezřelé příznaky a chování programů.