DDoS útok

Útoky typu Distributed Denial of Service jsou většinou cíleny na velké firemní sítě, známé webové servery nebo finanční instituce. Způsobují výpadky těchto služeb zahlcením záplavou nevyžádané komunikace, takže přestanou být schopny normálního provozu. Běžní uživatelé počítačů nejsou tímto typem útoku příliš ohroženi.