Éčka

E 516 Sírany vápenaté

Alternativní název: kalciumsulfát, calciumsulfát

Skupina: sekvestranty, plnidla, zpevňující látky, látky zlepšující mouku, regulátory kyselosti, stabilizátory
Původ: přírodně identické
Bezpečná přísada

synteticky vyráběná látka.

Získávají se reakcí kyseliny sírové.

V rámci EU povoleno pro široký okruh potravin v neomezeném množství.

Zpět do databáze přídatných látek

Je obsaženo v těchto potravinách

Diskuze

Přihlásit