Články, novinky, tipy a triky ze světa spotřebitelů

Ochraně spotřebitelských práv se věnujeme již téměř 30 let. Nejdůležitější novinky a tipy ze světa spotřebitelů, stejně jako triky a chytáky obchodníků pro vás pravidelně zpracováváme v našich článcích. Věnujeme se ale i dalším aktuálním tématům. Projděte si náš archiv a určitě naleznete tipy a témata, které vás zajímají.

Vše
Články s testy
Jak vybírat
Srovnání
Právo
Finance
Spotrebitele.dtest.cz
Zahraniční testy
Podcasty
Ostatní

Nejnovější články

 • Drahé osmičky může omezit zákon

  1.4.2015 | Spotrebitele.dtest.cz

  dTest oslovil Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem na novelizaci zákona o ochraně spotřebitele. Podle právníků dTestu český zákon vůbec nepokrývá využívání modrých a bílých linek obchodníkem vůči zákazníkovi. Česká právní úprava je tak v rozporu se zněním evropské směrnice o právech spotřebitelů. více

 • Smlouva o nájmu bytu

  1.4.2015 | Ostatní

  Nájemní smlouvou přenechává pronajímatel nájemci byt k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje pronajímateli platit smluvenou úplatu. Obsahu nájemní smlouvy je třeba vždy věnovat zvýšenou pozornost – zejména je třeba zaměřit se na ustanovení, jejichž absence či nesprávnost může vést k pozdějším komplikacím.
  více

 • Smlouva o podnájmu bytu

  1.4.2015 | Ostatní

  Má-li nájemce pronajatý byt, který však nevyužívá a který by rád lépe zhodnotil, může za níže uvedených podmínek uzavřít smlouvu o podnájmu bytu. K podnájmu bytu se vyžaduje souhlas pronajímatele. Nájemce může dát do podnájmu jen část bytu, a to i bez souhlasu pronajímatele, pokud v něm sám trvale bydlí. Nájemce je… více

 • Žádost o slevu z nájmu

  1.4.2015 | Ostatní

  Pronajali jste si byt a následně vám bylo užívání bytu značně ztíženo, např. z důvodu zaneseného topení během tuhých mrazů? Pak máte právo požadovat ”přiměřenou” slevu z nájmu. více

 • Dohoda o skončení nájmu bytu

  1.4.2015 | Ostatní

  Jestliže nájemce potřebuje ukončit nájem v co nejkratší možné době, nejvhodnějším řešením je dohoda s pronajímatelem o skončení nájmu bytu. více

 • Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce

  1.4.2015 | Ostatní

  Jestliže nájemce potřebuje zrušit nájemní smlouvu z jakéhokoli důvodu (nejčastěji z důvodu výše nájemného či stěhování), obvykle se nejprve pokusí o skončení nájemního vztahu dohodou. Pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodne, může ukončit smlouvu výpovědí s využitím tohoto vzoru.
    více

 • Žádost o vrácení složené kauce

  1.4.2015 | Ostatní

  Pronajímatel má možnost zajistit své pohledávky spojené s nájmem bytu požadavkem na složení peněžních prostředků, tzv. jistoty či kauce. Sjednání a užití kauce má však svá pravidla, která nelze obcházet (stanovení maximální výše, možnost čerpání těchto prostředků atd.).
    více

 • Majitel bytového komplexu zakázal nájemníkům stěžovat si v sociálních sítích

  31.3.2015 | Spotrebitele.dtest.cz

  Majitel komplexu obytných domů v USA si nárokoval autorská práva na veškeré fotografie či stížnosti týkající se bydlení v jeho budovách v sociálních sítích. V případě, že by si nájemník stěžoval na kvalitu bydlení, musel by zaplatit pokutu ve výši deseti tisíc amerických dolarů. Taková podmínka je podle amerického… více

 • (Ne)čokoládové Velikonoce

  30.3.2015 | Spotrebitele.dtest.cz | Publikováno v časopise 4/2015

  Velikonoční pomlázku bez čokoládových zajíčků či vajíček si nejspíš dokáže představit jen málokdo. Není však všechno zlato, co se třpytí a pod krásně vyhlížejícím obalem nemusíte vždy narazit na opravdovou čokoládu.   více

 • Kdo jsou šmejdi

  30.3.2015 | Právo

  O předváděcích akcích toho bylo napsáno mnoho. Jak ale vypadají z pohledu prodejců? Kde se v těchto lidech bere chuť podvádět slabší a uvědomují si vůbec, co činí? Odpovědi přináší článek psycholožky, která se problematikou předváděcích akcí dlouhodobě zabývá. více

1 213 415 416 417 418 419 420 421 426 638

Přihlásit