Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • profylaxe zubního kazu: 65 %
  • obal: 5 %
  • deklarace: 30 %

Profylaxe zubního kazu

Pro výslednou známku bylo klíčové zjistit obsah fluoridů. Pro měření byla využita plynová chromatografie. Pokud jsou fluoridy v zubní pastě přítomny v adekvátním množství, významně snižují pravděpodobnost vzniku zubního kazu a zároveň podporují zpevnění zubní skloviny. Dva odborníci posuzovali stanovené hodnoty na základě aktuálních vědeckých poznatků. Využívali přitom jak informace z odborné literatury, tak i doporučení vědeckých institucí a odborných společností.

Oxid titaničitý

Obsah oxidu titaničitého byl laboratorně měřen ve všech zubních pastách, které jeho výskyt deklarovaly. V aktuálním testu šlo o čtyři výrobky.

Obal

Ověřovalo se, zda lze jednotlivé tuby dokonale vyprázdnit, případně jaké množství v tubě zůstane. Posuzovalo se také, zda je pod víčkem ochranná plomba a nemůže tak dojít k nechtěnému vymačkání obsahu. Hodnotil se rovněž samotný uzávěr – snadnost otevírání, zavírání a riziko nechtěného otevření.

Deklarace

Oslovený odborník kontroloval, zda a případně do jaké míry jsou označení na obalu (krabičce či tubě) v souladu s nařízeními EU. Další trojice hodnotitelů dostala za úkol oznámkovat čitelnost a posoudit reklamní tvrzení. Všímali si jejich pravdivosti, ověřitelnosti a srozumitelnosti. Také se sledovalo, zda tvrzení odpovídají deklarovanému složení, tedy zda pasta neslibuje účinky, které vzhledem ke složení nejsou dosažitelné.

Další zkoušky

Takzvaně mimo soutěž se u past zjišťovala hodnota pH.

Přihlásit