Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • senzorické hodnocení: 40 %
  • celistvost a zpracování: 10 %
  • nežádoucí látky: 20 %
  • mikrobiologie: 10 %
  • obal: 5 %
  • deklarace: 15 %

Senzorické hodnocení

Pět odborníků známkovalo vzhled krevet (před i po tepelné úpravě, respektive před i po rozmrazení), vůni, chuť, pocit v ústech a texturu. Každou krevetu kontrolovali několikrát a všímali si případných vad. Testy se řídily německou normou L 00.90-22:2017 ASU.

Celistvost a zpracování

Zjišťovalo se, zda jsou krevety jednotné velikosti a jaký je podíl zbytků krunýřů a viditelných střívek neboli žilek. Celistvost krevet byla určena podle počtu úlomků rozmražených krevet v poměru k celkovému počtu.

Nežádoucí látky

Analýza se zaměřovala například na těžké kovy (olovo, kadmium a rtuť), dále na zbytky veterinárních léčiv jako chloramfenikol, metabolity nitrofuranu a tetracykliny nebo trifenylmethanová barviva. Zjišťovány byly i minerálního oleje, chlorečnany a chloristan.

Mikrobiologie

Hledala se řada patogenů, konkrétně Escherichia Coli, Listeria monocytogenes, enterobakterie, koaguláza pozitivní stafylokoky, Salmonella, Pseudomonas, Vibrio, Shigella, kvasinky a plísně. Používaly se následující metody:

Celkový počet kolonií – ISO 4833-2:2014.

Escherichia coli– L 00.00-132/1:2021 ASU.

Listeria monocytogenes– ASU

L 00:00-22:2018.

Enterobacteriaceae– ASU

L 00.00–133/2:2019.

Koaguláza-pozitivní stafylokoky– ASU L 00.00-55:2019.

Salmonella– ASU L 00:00-20:2021.

Pseudomonas– L 06.00-43:2011 ASU.

Obal

Tři odborníci zkoušeli otevírání a zavírání balení. Hodnotili snadnost vyjmutí krevet a všímali si pokynů k likvidaci.

Deklarace

Posuzovalo se, zda informace uvedené na obalech odpovídají zákonu, jsou správné a úplné. Dále proběhla kontrola uvedených nutričních informací, pokynů pro skladování a přípravu.

Přihlásit