Jak testujeme myčky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • mytí a sušení: 58,5 %
  • délka mycího cyklu: 7,5 %
  • spotřeba vody a el. en.: 14 %
  • hlučnost: 7,5 %
  • obsluha: 7,5 %
  • dílenské zpracování: 5 %

Účinnost mytí

Mytí nádobí je testováno ve dvou programech ‒ hlavním (setkat se můžete také s termíny jako univerzální, denní, automatický, auto či normal) a úsporném (neboli ekologickém, eko či bio). Účinnost mytí je ověřována ve dvou mycích cyklech. V případě příliš velké odchylky mezi oběma měřeními se přidává třetí cyklus.

Základní náplň myčky je uzpůsobená pro kapacitu 12 souprav nádobí. Obsahuje celkem 96 kusů. Pokud je kapacita větší, nebo naopak menší (např. u úzkých myček), počet kusů se úměrně zvýší, či sníží. Myjí se mělké, polévkové i dezertní porcelánové talíře, šálky a podšálky, skleničky, kelímky, vidličky, nože, lžíce, kávové lžičky, mísy a misky, plastové boxy, nerezové pánve a pečicí nádoby.

Používá se standardní mycí prostředek IEC typ D. Leštidlo a sůl odpovídají normě ČSN EN 50242.

Nádobí je rozděleno na tři části podle způsobu znečištění. V první skupině jsou nečistoty zaschlé na vzduchu při pokojové teplotě, ve druhé jsou zapečené v troubě při teplotě 80 °C. Třetí kategorii představují pánve a pečicí nádoby ‒ rovněž se nechávají připéct, tentokrát však při teplotách 120, respektive 160 °C. Část nádobí se ponechává nezašpiněná. Pro znečištění se používá široká škála potravin – máslo, margarín, vejce, špenát, ovesné vločky, káva, čaj, rajčatová šťáva, mléko, bramborový škrob a mleté maso. Nádobí je následně do myčky rozmístěno tak, aby se vedle sebe nenacházely kusy znečištěné stejnou metodou.

Každý kus nádobí se hodnotí zvlášť a podle čistoty je obodován. Dokonale čistý kus získává pět bodů. Výsledná účinnost mytí představuje poměr mezi nasbíranými body a maximálním dosažitelným počtem bodů.

Sušení

Po skončení programu zůstávají dveře myčky půl hodiny zavřené a následně se jednotlivé kusy nádobí pečlivě zkontrolují. Pokud se dvířka otevírají automaticky, probíhá hodnocení rovněž po třiceti minutách. Hodnotí se (ne)přítomnost zaschlých kapek vody nebo stop po stékající vodě.

Každý kus nádobí se hodnotí zvlášť, stejně jako v případě účinnosti mytí je výsledná účinnost poměrem mezi nasbíranými body a situací, kdy by bylo veškeré nádobí dokonale usušené.

Délka mycích programů

Známka za trvání mycích programů se odvíjí od celkového času od zapnutí programu po kompletní dokončení mycího a sušicího cyklu, a to v hlavním i eko režimu.

Spotřeba vody a elektrické energie

Spotřeba elektřiny a vody je měřena v obou sledovaných programech po celou dobu jejich trvání.

Hlučnost

Myčky jsou v laboratoři umístěny způsobem napodobujícím reálné podmínky v kuchyni. Vestavné spotřebiče jsou proto kryty shora, zepředu i ze stran. Hluk produkovaný při mytí je měřen sonometrem umístěným 1,2 metru od myčky ve výšce 0,7 metru nad zemí. Měření probíhá ve třech fázích ‒ po jedné, pěti a deseti minutách. Hlučnost je posuzována také subjektivně třemi odborníky pro případné odhalení nepříjemných zvuků.

Obsluha

Na výslednou známku má vliv hodnocení návodu k použití, snadnosti plnění myčky, manipulace s koši na nádobí, čištění filtru nebo také samočisticí schopnost myčky. Jednotlivé aspekty hodil panel tvořený nejméně dvěma experty.

Dílenské zpracování

Hodnocení dílenského zpracování je zaměřeno na dveře, dávkovače mycího prostředku a leštidla, provedení košů, omývacích ramen a ovládacích prvků.

Přihlásit