Jak testujeme tradiční pomazánkové

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah tuku a sušiny: 35 %
  • mikrobiolog. vyšetření: 5 %
  • senzorické hodnocení: 35 %
  • obsah soli: 15 %
  • obal a deklarace: 10 %

Celkové hodnocení je limitováno nedodržením požadavků vyhlášky č. 397/2016 Sb. na minimální obsah tuku a sušiny.

Obsah tuku a sušiny byl zjištěn gravimetricky. Průkaz přítomnosti jiného než mléčného tuku byl proveden pomocí analýzy triglyceridů.

Mikrobiologické vyšetření sledovalo přítomnost koliformních bakterií a plísní. Počty koliformních bakterií byly zjišťovány v pětici balení dle ČSN ISO 4832. Počty plísní byly stanoveny dle ČSN ISO 21527-1, ČSN ISO 21527-2.

Senzorické hodnocení proběhlo v souladu s ČSN EN ISO 10399, ČSN EN ISO 4120 a ČSN EN ISO 5495. Provedlo jej osm hodnotitelů, kteří bodovali vzhled, konzistenci, chuť a vůni výrobku. Jednotlivé parametry byly známkovány pomocí školní stupnice.

Obsah soli byl stanoven výpočtem z množství sodíku zjištěného prostřednictvím plamenové atomové absorbční spektroskopie.

Při hodnocení obalu a deklarace jsme kontrolovali shodu údajů o obsahu tuku a soli s naměřenými hodnotami.

Přihlásit