Jaký způsob lovu vysoké zvířatům způsobuje menší utrpení?

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 11.1.2023   

Jelen zasažený šípem běží před smrtí déle než zvíře střelené puškou. Přesto může jít o šetrnější zabití, ukazuje vyhodnocení čtyřletého pokusného období, kdy se v Dánsku směla přežvýkavá spárkatá zvěř lovit lukem.

Dánské úřady povolily na období 2018–2022 střílet jeleny, daňky a jeleny sika lukem a šípem jako základ pro srovnání s běžným lovem. Pozorování analyzoval podle zadání Dánské agentury pro ochranu životního prostředí tým univerzity v Aarhusu. Zveřejněná zpráva je dosud nejobsáhlejší a nejsystematičtější studií o lovu vysoké v Dánsku. Vychází z údajů o lovech 104 lukostřelců, kteří zastřelili lukem a šípem celkem 282 jelenů, daňků a jelenů sika. Nejdůležitějším závěrem zprávy je, že vzdálenost, kterou postřelené zvíře uběhne po zasažení šípem, je delší než při lovu puškou, a s velikostí zvířete se tato vzdálenost zvětšuje. Zjistilo se také, že lovecký pes snáze najde zvíře zastřelené lukem.

Ačkoliv se zdá, že delší vzdálenost po postřelení prodlužuje trápení zvířete, možná to není pravda. Vědci prostudovali dostupnou literaturu a usoudili, že zastřelení lukem je pro zvíře pravděpodobně šetrnější. Forenzní patolog týmu, který ulovená zvířata zkoumal, také předpokládá, že zasažení šípem způsobuje menší bolest.

Lov přežvýkavé spárkaté zvěře lukem je v Dánsku zakázaný a pro výzkum bylo vydáno zvláštní povolení. Účelem bylo zjistit, zda je vhodné změnit příslušnou legislativu a povolit lov lukem. Dánská rada pro ochranu přírody vše projedná na svém prvním letošním zasedání a vydá doporučení pro ministerstvo životního prostředí. Kompletní znění studie (v dánském jazyce, ve formátu PDF) naleznete na této adrese

Přihlásit