Prodej a užívání pyrotechniky

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 29.12.2022   

Zatímco Vánoce jsou pro mnohé svátky klidu, konec roku je často spojený s bujarými oslavami, kde nechybí ani zábavní pyrotechnika. S touto zpravidla hlučnou blikající show jsou však spojena pravidla, která se týkají jak prodeje, tak samotného užívání. Porušením těchto pravidel se osoby vystavují různě velkému riziku – od pokuty až po zranění ohrožující zdraví a v krajním případě život. Jaké jsou typy pyrotechniky a jaká pravidla je nutné dodržovat?

Rozdělení pyrotechniky

Při silvestrovských oslavách je používána zejména tzv. zábavní pyrotechnika. Ta se dle zákona o pyrotechnice dělí do kategorií F1, F2, F3 a F4. Vzhledem k tomu, že se jedná o kategorie podle stupně nebezpečnosti, jsou s nimi spojena i různá pravidla prodeje. Zatímco pyrotechnický výrobek s označením F1 může zakoupit jakákoliv osoba, která dosáhla 15 let věku, na druhé straně u kategorie F4 je prodej omezen pouze osobám s odbornou způsobilostí.

Přehlednější rozdělení omezení prodeje:
kategorie F1 – osoby nad 15 let věku
kategorie F2 – osoby nad 18 let věku
kategorie F3 – osoby nad 21 let věku anebo osoby s osvědčením o odborné způsobilosti
kategorie F4 – osoby nad 18 let věku s odbornou způsobilostí

Za osobu s odbornou způsobilostí se ze zákona považuje osoba s osvědčením od Českého báňského úřadu. Zatímco osvědčení je na dobu neurčitou, je potřeba tomuto úřadu každých 5 let předkládat lékařský posudek.

Prodej pyrotechniky

S ohledem na nebezpečnost pyrotechniky platí určitá omezení i pro prodejce. Mimo kontroly, zda kupující splňuje požadavky stanovené zákonem (ohledně dovozu či uskladnění) je prodávající povinen prodávat pyrotechniku pouze v originálním balení s řádným označením (kategorie, soulad s předpisy, doba použitelnosti, šarže apod.). Přestože prodejci mají povinnost zboží řádně uskladňovat, je vhodnější nakupovat pyrotechniku v kamenných obchodech než například na trzích, kde může dojít ke zvlhnutí zboží.

Důvody omezení

Jak již bylo uvedeno výše, zákonné kategorie (nejen) zábavní pyrotechniky jsou mimo jiné určovány stupněm nebezpečnosti. V žádném případě tak není vhodné tato omezení podceňovat a snažit se koupit pyrotechniku, ke které spotřebitelé nemají oprávnění. Zároveň je nutné u používání jakékoliv pyrotechniky dodržovat postupy uvedené v návodu k použití a také všechna upozornění. Samozřejmě je potřeba užívat každou pyrotechniku s rozumem.

Hasiči a záchranáři se z důvodu nedodržení základních pravidel každý Silvestr setkávají s desítkami výjezdů ke zraněním a požárům, které by v případě dodržení postupů nebyly potřeba. Pravděpodobně nejdůležitějším pravidlem je nákup ověřené pyrotechniky, která by měla mimo jiné nést označení Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) či značkou označení souladu s normou EU (známé jako CE). Jestliže výrobek takové označení nemá, hrozí, že daná pyrotechnika nebyla otestována a je tak větší nebezpečí její závady, což je u pyrotechniky velmi nebezpečnéá.

Základní pravidla

Mimo již výše uvedené dodržování návodu a kontroly označení platí obecná doporučení, která patří pro každou pyrotechniku:

  • Pyrotechnika by měla být při skladování a před samotným použitím suchá.
  • Hrozí riziko požáru – je tak vhodné si připravit při nejmenším kbelík s vodou, samozřejmě s ohledem na typ užívané pyrotechniky.
  • Nepodcenit ochranné prostředky – alespoň pracovní rukavice by měly být samozřejmostí.
  • Vhodné prostředí pro odpal – v žádném případě interiéry, či v blízkosti hořlavin a vozidel.
  • Před odpalem zkontrolovat, zda se v blízkosti nepohybují osoby a zvířata (ta by neměla být u odpalu vůbec) a dodržet bezpečnou vzdálenost.
  • Po odpalu polít pyrotechniku vodou – sníží to riziko případného požáru v případě nevybuchlých či nedohořelých částí.

Pokud by pyrotechnika selhala, není v žádném případě dobrý nápad zjišťovat příčinu. V takové situaci je vhodným řešením 15 minut počkat a následně pyrotechniku na několik hodin ponořit do vody.

Kde je možné odpalovat

Místa, kde je možné odpalovat pyrotechniku si zpravidla upravují samotné obce pomocí obecně závazných vyhlášek. V rámci plánování odpalu je tak vhodné zkontrolovat, zda je na místě, které si spotřebitelé vybrali, odpal povolen. Obecně platí, že by se spotřebitelé měli řídit rozumem a neodpalovat tak pyrotechniku v davu lidí, či v těsné blízkosti areálů, kde odpal není vhodný (domovy pro seniory, nemocnice). Vyhlášky obcí lze nalézt na jejich internetových stránkách, přičemž některé obce vydávají před oslavami stručný přehled s omezeními.

Spotřebitelé by však měli především myslet ohleduplně, a to jak vůči sousedům, tak i zvířatům, pro které je toto období velmi stresující. Zároveň není od věci se zamyslet, zda by peníze využité na několik minut výbuchů nebylo vhodnější využít jiným způsobem.


Přihlásit