Nanočástice jsou všude, obrana před nimi zatím není

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 27.12.2022   

Podle francouzských úřadů v současnosti nelze účinně ochránit spotřebitele před přítomností nanočástic v potravinách a kosmetice. Neexistují standardizované a spolehlivé metody, které by umožnily spolehlivě sledovat a hodnotit chování nanomateriálů v lidském organismu.

V rámci kontrol a testů francouzského generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebitelské záležitosti a potírání podvodů (DGCCRF) a úřadu pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost (ANSES) skoro všechny zkoumané vzorky kosmetických přípravků (86 %) obsahovaly nanočástice, které se v nich neměly vyskytovat, a většinou šlo o nepovolené látky, které byly odhaleny v 18 z 20 make-upů a 11 z 13 opalovacích přípravků.

Pokuty však byly velmi mírné. Činnost veřejných orgánů má v tomto ohledu bohužel limity, uvedla spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir, protože analýza nanočástic je složitá a odborníci se neshodnou na jednotlivých postupech. Neexistují standardizované metody analýzy nanomateriálů, což vede k četným sporům.

Specifické vlastnosti nanočástic vedou k potížím nejen při jejich identifikaci, ale také při hodnocení rizik.  Konvenční metody nejsou vždy relevantní ani pro hodnocení potenciálních zdravotních rizik nanomateriálů používaných v potravinách, jelikož takové látky se v organismu chovají jinak než konvenční složky. Podle ANSES různorodé a nepředvídatelné vlastnosti nanomateriálů brání zajištění bezpečnosti spotřebitelů.

ANSES proto vyzývá k omezení použití nanomateriálů, dokud nebude prokázána jejich neškodnost, a zabránit rozptylu jejich částic v životním prostředí.

Přihlásit