Na český trh se dostávají olivové oleje klamoucí spotřebitele

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 16.12.2022   

Čtvrtina extra panenských olivových olejů z kontroly českého trhu nesplňovala kritéria pro označení „extra panenský“. Šlo o oleje nižší kategorie a jeden dokonce neodpovídal požadavkům na potravinové oleje.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla kontrolní akci zaměřenou na kvalitu extra panenských olivových olejů prodávaných v České republice. Prověřila složení 20 vzorků a zjišťovala, zda splňují senzorická, chemická a fyzikální kritéria určená legislativou. Testy proběhly v akreditovaných laboratořích na Slovinsku a v České republice.

Pět vzorků obsahovalo olej nižší kategorie, než bylo uvedeno na balení (extra panenský), jeden dokonce patřil svými vlastnostmi do kategorie lampantového oleje, který nelze nabízet jako potravinu. Další produkty vykazovaly nedostatky v informacích na obale. Nevyhovující šarže byly na pokyn SZPI staženy z trhu a inspekce zahájila s odpovědnými osobami správní řízení.

Zkušenosti potravinové inspekce a závěry dřívějších kontrol svědčí o pokračujícím dovozu olejů, které jsou zákazníkům nabízeny jako výrobky vyšší kategorie, než do které ve skutečnosti patří. Inspektoři budou nadále kontrolovat kvalitu olivových olejů a informovat o svých zjištěných dozorové orgány v zemích, odkud jsou dováženy.

Seznam testovaných vzorků SZPI najdete na internetových stránkách Potraviny na pranýři v sekci Tematické kontroly

Přihlásit