Objektivní testování

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2021 Obsah dubnového dTestu

Výrobky nakupujeme anonymně v běžné obchodní síti. Testy zadáváme osvědčeným zkušebnám a laboratořím v ČR a v zahraničí. Výrobky jsou testovány podle stejných kritérií a výsledky umožňují objektivní srovnání kvality.

Veškeré výrobky nakupujeme anonymně v běžné maloobchodní síti. Nepřijímáme výrobky k testování od výrobců, jak to činí komerční periodika. Tím je zajištěna objektivita výběru a výsledků. Časopis dTest vyhrál všechny soudní spory o pravdivost výsledků svých testů. Naše objektivní testy uznává a podporuje Evropská komise. dTest, o.p.s. je jediná organizace v České republice splňující nejnáročnější kritéria pro zapojení do mezinárodních testů. Testy jsou zpracovány tak, aby byly srozumitelné pro běžného spotřebitele.

Přihlásit