Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • čištění vzduchu: 65 %
  • deklarace: 5 %
  • nežádoucí látky: 10 %
  • hlučnost: 10 %
  • spotřeba energie: 10 %

Čištění vzduchu

Testovací místnost o objemu 20 m3 byla za pomoci speciálních „kuřáckých robotů“ sedm minut zamořována cigaretovým kouřem. Kouř plný pevných částic a těkavých organických látek byl po místnosti rozehnán větráky.

Čističky byly zapnuty na automatický režim. Pokud jej neměly, byl zvolen nejvyšší výkon. Kvalita vzduchu byla kontinuálně měřena 30 minut. Zaznamenáváno bylo množství ultrajemných částic i částic velikosti PM2,5 (menší než 2,5 mikrometru) a také celkový objem těkavých organických látek.

Na základě naměřených hodnot byla spočítána účinnost CADR (Clean Air Delivery Rate). Parametr CADR udává, kolik m3 dovede čistička za jednu hodinu zbavit pevných částic.

Deklarace

Tvrzení výrobců se srovnávala s naměřenými a vypočítanými hodnotami. Porovnávání se týkalo jak účinnosti CADR, tak i doporučené velikosti místnosti. Vhodná velikost prostoru byla vypočítána na základě doporučení americké normy ANSI/AHAM AC-1-2015.

Nežádoucí látky

Laboratoř zjišťovala, zda výrobky při čištění do místnosti nevypouštějí ozón. Dále se kontrolovalo, zda nezahlcují škodlivými těkavými látkami. Kromě toho odborníci zaznamenávali i další možné emise nežádoucích látek.

Hlučnost

Hlučnost výrobků byla posuzována dvěma způsoby – subjektivně při provozu na nejnižší a nejvyšší výkon a laboratorním měřením.

Spotřeba energie

Měřilo se ve dvou situacích – za provozu na maximální výkon a ve stand-by režimu. Vypočítáním poměru účinnosti čištění a spotřebovaných wattů se zjišťovala elektrická efektivita testovaných spotřebičů.

Přihlásit