Zahraniční test: Čističky vzduchu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2023

dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT). V rámci naší spolupráce vám přinášíme shrnutí testu, který před časem vydali naši zahraniční partneři ve spolupráci s Dánským technologickým institutem a nevládní organizací Green Transition Denmark. Výběr domácích čističek vzduchu reflektuje především dánský trh, získaná zjištění však mohou být užitečná i pro nás.

Kvalitu vzduchu není radno podceňovat. Podle informací Světové zdravotnické organizace (WHO) znečištění ovzduší stojí za 11 % všech úmrtí v EU. Náklady na léčbu jsou astronomické a dosahují 800–900 miliard eur ročně.

Možnosti spotřebitelů ovlivnit venkovní znečištění jsou poněkud omezené. V domácích podmínkách už je to reálnější. Jedním ze způsobů může být používání mobilních čističek vzduchu.

Dánská spotřebitelská organizace Forbrugerrådet Tænk ve spolupráci s Dánským technologickým institutem a neziskovou organizací Green Transition Denmark před nedávnem provedla test 28 produktů určených k domácímu čištění vzduchu. Financování testu zajistily organizace Grundejernes Investeringsfond a Real­dania.

 Většina výrobků patří mezi klasické elektrické mobilní čističky. Pro srovnání byly ověřeny také schopnosti bambusových pytlíků s aktivním uhlím, čisticích katalytických aromalamp a generátoru ozónu. Rozdíly v kvalitě byly obrovské, a to jak mezi jednotlivými typy produktů, tak i v rámci samotné kategorie mobilních čističek.

Než koupíte čističku

Kombinace pravidelného a důkladného větrání a používání digestoře mnoha domácnostem postačí. Pokud jsou ale vaše možnosti větrat omezené a vzduch nemůže efektivně cirkulovat, čistička může být užitečným pomocníkem. Využití nalezne také u kuřáků nebo obecně v místech, která se konstantně potýkají s rozvířeným jemným prachem a jinými nečistotami. Čističky dávají smysl zejména ve větších městech a obcích se znečištěným vzduchem, kde větrání může nadělat více škody než užitku. Navíc bývají propagovány jako účinný nástroj k předcházení šíření infekčních chorob. Díky těmto slibovaným vlastnostem v posledních letech prodej čističek výrazně narostl.

Na částice s filtrem

Dánští kolegové věnovali v testu největší pozornost odstraňování pevných částic, o něco nižší pak snižování koncentrace nežádoucích plynů. Nejprve dostaly čističky za úkol zbavit testovací místnost zplodin v podobě cigaretového kouře. Testované přístroje a neelektrické výrobky pro čištění vzduchu využívají různé technologie. Nejběžnější je zachycování částeček pomocí filtrů. Jde o osvědčenou technologii, která v testu zachytávání pevných částic fungovala nejlépe. Někteří výrobci si pohrávají také s UV zářením nebo ionizací. Výsledky zkoušek nicméně ukazují, že produkty, které před filtry daly přednost jiným, často i novějším technologiím, mohou v praxi zklamat.

Některé přístroje kombinují filtry s dalšími technologiemi, zkoušky však neprokázaly, že by to představovalo výhodu. Ovšem pozor, fakt, že filtry v testu hrály prim, ještě neznamená, že můžete bez obav sáhnout po jakékoliv čističce s HEPA (či alespoň EPA) filtrem. I mezi nimi byly zaznamenány velké rozdíly.

Sedm výrobků obdrželo velmi dobrou známku. Všechny byly opatřeny HEPA filtrem, aktivním uhlím a případně dalšími vymoženostmi, např. UV-C zářením. Jejich rychlost čištění (CADR neboli Clean Air Delivery Rate) se u ultrajemných částic průměrně pohybovala kolem 260 m3/h, v případě jemných částic do 2,5 mi­krometru přesáhla 300 m3/h.

Zcela pak propadly alternativní výrobky. Aromatická olejová lampa, ozónový generátor, aktivní uhlí v bambusových sáčcích nebo třeba lampy s UV-C zářením ponechaly pevné částice zcela bez povšimnutí. Za hodinu tak vyčistily méně než jeden m3 vzduchu.

Něco pro kuřáky

Výše jsme zmínili zkratku CADR. Čím vyšší číslo je u ní uvedeno, tím větší objem vzduchu čistička za hodinu zpracuje. Ve skupině zkoušek nazvané deklarace se mimo jiné srovnávala slibovaná a skutečná rychlost čištění. Údaje jsou opět vztažené k cigaretovému kouři, tentokrát jde o čištění vzduchu od jemných částic.

Nejvýkonnější čističkou Lux AeroGuard S za hodinu zbavíte nečistot 741 m3 vzduchu (nejlépe ostatně zatočil i s ultrajemnými částicemi, 723 m3/h je slušné číslo). Výborně si vedl také Kärcher AF100 se 722 m3/h. Kärcher navíc téměř do puntíku splnil deklaraci. Z elektrických výrobků měly vzhledem k velmi slabým výkonům ve zkouškách čištění vzduchu nejhorší CADR tři modely. U UV modelu Airtech MAC500s a čističek Beurer LW 220 a Philips UV-C Disinfection Air Cleaner EU to nebyl ani jeden metr krychlový.

S plyny byla potíž

Nejlepším pomocníkem proti nežádoucím plynným látkám (například formaldehydu uvolňovanému z nábytku) by mělo být aktivní uhlí. Využívala ho i řada testovaných výrobků. Nutno však dodat, že většina se ani za asistence uhlí v zachytávání plynných škodlivin příliš nepředvedla. Odfiltrování pevných částic je obecně mnohem menší oříšek.

Pokud tedy doma zápolíte s plynnými látkami (často je poznáte podle zápachu), nejrychlejší, nejsnazší a také nejlevnější řešení je pořádně vyvětrat. Z testovaných produktů totiž pochvalu za odstranění plynů dostaly pouze dva, jmenovitě Kärcher AF100 a Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09. Kärcher místnost zbavil 83 % škodlivých plynů, Dyson 72 %. Oba získaly dobrou známku.

Další pětice čističek byla alespoň uspokojivá, zbytek obdržel dostatečná a nedostatečná hodnocení. U nedostatečně oznámkovaných výrobků počítejte prakticky s nulovým snížením koncentrace (což byl případ modelu LightAir IonFlow Signature), případně se zlepšením v pouhých jednotkách procent. Našel se i výrobek, který naopak do vzduchu škodliviny uvolňoval.

Znečišťující čističky

Laboratoř měřila, zda se do místnosti v důsledku činnosti čističek neuvolňoval ozón nebo nové těkavé látky. Ozón je považován za škodlivý pro dýchací cesty. Může být vylučován elektrickou vzduchotechnikou, především pak přístroji vyzařujícími UV-C záření, využívajícími fotokatalytickou oxidaci nebo ionizaci. Čističky mohou ozón produkovat úmyslně coby čisticí prostředek či mimoděk jako vedlejší produkt své činnosti.

Nežádoucí plyn do místnosti vháněla UV čisticí lampa Airtech MAC500s a nepřekvapivě také generátor ozónu Cecotec TotalPure 1000 Ozone. Produkuje 20 mg ozónu za hodinu, což je poměrně vysoké množství. Teoreticky může místnost zbavit škodlivých mikroorganismů, na čištění ovzduší se ale rozhodně nehodí. V průběhu provozu byste se navíc neměli zdržovat ve stejné místnosti.

Propadla také katalytická olejová lampa Maison Berger. Katalytické lampy se vždy zažehnou pouze na krátkou dobu, po zahřátí je plamen udušen a z lampy se začnou uvolňovat molekuly, které by měly vzduch provonět a zbavit ho nežádoucích látek. O čisticí funkci však nelze hovořit. V testech čištění propadl, do vzduchu navíc vzhledem k náplni vypouští těkavé organické látky.

mobilní čističky vzduchu

 • Kärcher AF100

  orientační cena 8030 DKK

  celkové hodnocení velmi dobře 82 %

  čištění vzduchu velmi dobře 93 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 541 / 722 m3/h

  plyny [+]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 83 %

  deklarace dobře 77 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 720 / 722 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 86 / 60 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 21 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie uspokojivě 53 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [++]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 3 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 14 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 713 × 380 × 380 mm

 • Lux AeroGuard S

  orientační cena 14 000 DKK

  celkové hodnocení dobře 77 %

  čištění vzduchu velmi dobře 85 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 723 / 741 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 26 %

  deklarace velmi dobře 94 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 765 / 741 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 65 / 64 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 7 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [--]

  spotřeba energie dobře 66 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [++]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [a]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 12 měsíců

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 3

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 11 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 610 × 400 mm

 • Blueair Classic 405

  orientační cena 4000 DKK

  celkové hodnocení dobře 75 %

  čištění vzduchu velmi dobře 83 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 382 / 399 m3/h

  plyny [0]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 66 %

  deklarace velmi dobře 83 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 476 / 399 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 40 / 33 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 34 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [0]

  spotřeba energie dostatečně 34 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 3 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu přes aplikaci

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 15 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 590 × 500 × 275 mm

 • Electrolux Well A7 (WA71-304DG)

  orientační cena 3400 DKK

  celkové hodnocení dobře 73 %

  čištění vzduchu dobře 75 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 285 / 320 m3/h

  plyny [0]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 67 %

  deklarace velmi dobře 98 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 290 / 320 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 25 / 27 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 35 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [0]

  spotřeba energie uspokojivě 58 %

  stand-by režim [-]

  maximální výkon [0]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 5

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu přes aplikaci

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 579 × 480 × 213 mm

 • Xiaomi Mi Air Purifier Pro

  orientační cena 1600 DKK

  celkové hodnocení dobře 71 %

  čištění vzduchu velmi dobře 80 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 409 / 471 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 36 %

  deklarace dobře 73 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 500 / 471 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 60 / 39 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 7 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [--]

  spotřeba energie uspokojivě 48 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 6–12 měsíců

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 9,7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 735 × 260 × 260 mm

 • Phillips 2000i series AC2889

  orientační cena 2150 DKK

  celkové hodnocení dobře 70 %

  čištění vzduchu dobře 74 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 294 / 341 m3/h

  plyny [0]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 53 %

  deklarace uspokojivě 55 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 333 / 341 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 79 / 29 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 32 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [0]

  spotřeba energie uspokojivě 58 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [0]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 5

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 7,7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 560 × 340 × 220 mm

 • AirExchange 600-T White

  orientační cena 8000 DKK

  celkové hodnocení dobře 68 %

  čištění vzduchu dobře 79 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 372 / 409 m3/h

  plyny [0]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 44 %

  deklarace uspokojivě 43 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 600 / 409 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 100 / 35 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 7 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [--]

  spotřeba energie dostatečně 32 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [a]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 4

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [a]

  hmotnost 14 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 806 × 300 mm

 • Ikea Starkvind E2007

  orientační cena 1150 DKK

  celkové hodnocení dobře 67 %

  čištění vzduchu dobře 64 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 286 / 330 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 4 %

  deklarace velmi dobře 100 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 270 / 330 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 20 / 27 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 32 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [0]

  spotřeba energie dobře 77 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [++]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 5

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 5,9 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 530 × 510 × 190 mm

 • Biltema Luftrenser Smart 35W

  orientační cena 800 DKK

  celkové hodnocení dobře 63 %

  čištění vzduchu uspokojivě 59 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 199 / 236 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 41 %

  deklarace velmi dobře 86 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 236 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 22 / 20 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 32 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [0]

  spotřeba energie dobře 66 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 3,18 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 365 × 220 × 220 mm

 • CPH Clean Air HCC320

  orientační cena 6000 DKK

  celkové hodnocení dobře 60 %

  čištění vzduchu dobře 66 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 265 / 293 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 27 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 320 / 293 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 80 / 25 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 25 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [-]

  spotřeba energie dostatečně 22 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [--]

  účinnost (CADR/W) [-]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [a]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 6 měsíců / 1500 h

  počet režimů / výkonnostních stupňů 5 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [a]

  hmotnost 8 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 650 × 370 × 195 mm

 • Eeese Air Care Vigga

  orientační cena 920 DKK

  celkové hodnocení dobře 60 %

  čištění vzduchu dobře 64 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 255 / 304 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 35 %

  deklarace uspokojivě 58 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 400 / 304 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 50 / 25 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 9 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [--]

  spotřeba energie uspokojivě 48 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [0]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 4,6 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 497 × 270 × 303 mm

 • Duux Bright smart (DXPU07)

  orientační cena 1570 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 56 %

  čištění vzduchu uspokojivě 54 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 189 / 221 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 17 %

  deklarace velmi dobře 81 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 200 / 221 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 27 / 20 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 19 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [-]

  spotřeba energie uspokojivě 51 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [0]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 3 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 3,5 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 360 × 220 × 220 mm

 • Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09

  orientační cena 5290 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 56 %

  čištění vzduchu uspokojivě 55 %

  částice [0]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 133 / 156 m3/h

  plyny [+]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 72 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 156 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti [n] / 13 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 25 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie uspokojivě 58 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 3 / 10

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [a]

  hmotnost 4,65 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 1050 × 225 mm

 • Coway AP-1220B

  orientační cena 2700 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 55 %

  čištění vzduchu uspokojivě 51 %

  částice [0]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 136 / 164 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 36 %

  deklarace dostatečně 36 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 164 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 40 / 14 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 32 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [0]

  spotřeba energie dobře 70 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 8,7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 717 × 376 × 196 mm

 • Leitz TruSens Z-3000

  orientační cena 2200 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 55 %

  čištění vzduchu dobře 60 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 241 / 268 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 15 %

  deklarace dostatečně 37 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 268 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 70 / 25 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 6 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [--]

  spotřeba energie dostatečně 38 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 5,7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 726 × 263 × 263 mm

 • Edizon Guardian Angel by AERUS

  orientační cena 9000 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 54 %

  čištění vzduchu uspokojivě 50 %

  částice [0]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 114 / 174 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 40 %

  deklarace [n]dostatečně 19 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 174 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 93 / 15 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 24 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie velmi dobře 80 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [a]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1 / 3

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 4,2 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 476 × 245 mm

 • Toyotomi ETK-S50

  orientační cena 3000 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 51 %

  čištění vzduchu uspokojivě 54 %

  částice [0]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 182 / 212 m3/h

  plyny [0]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 65 %

  deklarace dostatečně 21 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 212 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 100 / 18 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 20 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie dostatečně 24 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [-]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 4

  noční mód / časovač [a] / [n]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [a]

  hmotnost 7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 592 × 402 × 215 mm

 • Soehnle Airfresh Clean Conect 500

  orientační cena 1140 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 49 %

  čištění vzduchu uspokojivě 47 %

  částice [0]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 204 / 249 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 4 %

  deklarace uspokojivě 42 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 249 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 50 / 21 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 18 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie uspokojivě 40 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 4320 h

  počet režimů / výkonnostních stupňů 3 / 4

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 5 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 532 × 271 mm

 • Sharp UA-PM50E-B

  orientační cena 2040 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 39 %

  čištění vzduchu dostatečně 35 %

  částice [-]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 77 / 92 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 31 %

  deklarace dostatečně 22 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 92 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 40 / 8 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 20 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [-]

  spotřeba energie dostatečně 30 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [0]

  účinnost (CADR/W) [--]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 10 let

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 6,1 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 540 × 394 × 281 mm

 • Thermex Puremex 1

  orientační cena 2000 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 38 %

  čištění vzduchu dostatečně 28 %

  částice [-]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 58 / 79 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 6 %

  deklarace uspokojivě 51 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 67 / 79 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 25 / 7 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 26 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie uspokojivě 52 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [-]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 720 h

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 9

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [a]

  hmotnost 2,84 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 592 × 235 × 230 mm

 • LightAir IonFlow Signature (LAIFST-040302)

  orientační cena 3500 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 29 %

  čištění vzduchu nedostatečně 19 %

  částice [-]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 39 / 41 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 0

  deklarace nedostatečně 11 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 41 m3/h

  testovaný režim [n]

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 50 / 3 m2

  nežádoucí látky uspokojivě 50 %

  komentář vydává neškodné, ale nepříjemné elektrické záblesky; ozón ne]produkuje

  hlučnost dobře 76 %

  změřená hlučnost [++]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [n] / [+]

  spotřeba energie velmi dobře 98 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [++]

  účinnost (CADR/W) [++]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru [n]

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 4,9 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 665 × 190 mm

 • SafeLife Safe-Airs One

  orientační cena 5630 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 28 %

  čištění vzduchu nedostatečně 7 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 6 / 12 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 10 %

  deklarace nedostatečně 10 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 12 m3/h

  testovaný režim [n]

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 16 / 1 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dobře 66 %

  změřená hlučnost [0]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [n] / [++]

  spotřeba energie dobře 68 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [++]

  účinnost (CADR/W) [-]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [a]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru [n]uvedeno

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 2,5 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 230 × 150 × 145 mm

 • Beurer LW 220

  orientační cena 2500 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 24 %

  čištění vzduchu nedostatečně 6 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 33 %

  deklarace nedostatečně 5 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 20 / [n] m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost uspokojivě 53 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [+]

  spotřeba energie uspokojivě 48 %

  stand-by režim [-]

  maximální výkon [++]

  účinnost (CADR/W) [--]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [a]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru [n]

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1 / 3

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 5,5 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 345 × 290 × 300 mm

 • Phillips UV-C Disinfection Air Cleaner EU

  orientační cena 1900 DKK

  celkové hodnocení nedostatečně 20 %

  čištění vzduchu nedostatečně 1 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 6 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim [n]

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti [n] m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 36 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [n] / [0]

  spotřeba energie dostatečně 30 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [--]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 9 let

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1

  noční mód / časovač [n] / [a]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 3 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 400 × 201 × 40 mm

Hodnocení je přepočteno na formát používaný dTestem. V případě shodného hodnocení je pořadí podle abecedy. Uvedené ceny v dánských korunách odpovídají cenám v dánských obchodech v době vydání testu (10/2022).

++ velmi dobře 100-80 % | + dobře79-60 % | o uspokojivě 59-40 % | - dostatečně 39-20 % | -- nedostatečně 19-0 %

alternativy k čističkám vzduchu

 • Pandoo luftrensepuder

  orientační cena 130 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 25 %

  čištění vzduchu nedostatečně 0 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 1 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim [n]

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti [n] m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost velmi dobře 100 %

  změřená hlučnost [n]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [++]

  spotřeba energie [n]

  stand-by režim [n]

  maximální výkon [n]

  účinnost (CADR/W) [n]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 2 roky

  počet režimů / výkonnostních stupňů [n]

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 0,075 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka [n] mm

 • Maison Berger Lampe Berger

  orientační cena 360 DKK

  celkové hodnocení nedostatečně 15 %

  čištění vzduchu nedostatečně 1 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů -1317 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim [n]

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti [n] m2

  nežádoucí látky nedostatečně 0 %

  komentář zvyšuje koncentraci těkavých organických látek v místnosti

  hlučnost velmi dobře 93 %

  změřená hlučnost [n]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [++]

  spotřeba energie [n]

  stand-by režim [n]

  maximální výkon [n]

  účinnost (CADR/W) [n]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru [n]

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost neuvedeno kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 165 × 75 × 75 mm

 • Airtech MAC500s

  orientační cena 4500 DKK

  celkové hodnocení nedostatečně 13 %

  čištění vzduchu nedostatečně 1 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 9 %

  deklarace nedostatečně 4 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 35 / [n] m2

  nežádoucí látky nedostatečně 0 %

  komentář UV lampa vytváří nežádoucí ozón

  hlučnost uspokojivě 57 %

  změřená hlučnost [0]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [+]

  spotřeba energie uspokojivě 52 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [++]

  účinnost (CADR/W) [--]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 8000 h

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2

  noční mód / časovač [n] / [a]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost neuvedeno kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 90 × 90 × 300 mm

 • Cecotec TotalPure 1000 Ozone

  orientační cena 300 DKK

  celkové hodnocení nedostatečně 13 %

  čištění vzduchu nedostatečně 1 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 8 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim časovač

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti [n] m2

  nežádoucí látky nedostatečně 0 %

  komentář vytváří velké množství ozónu; přítomnost v místnosti za provozu se nedoporučuje

  hlučnost velmi dobře 81 %

  změřená hlučnost [+]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [n] / [++]

  spotřeba energie [n]

  stand-by režim [n]

  maximální výkon [n]

  účinnost (CADR/W) [n]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [a]

  frekvence výměny filtru neuvedeno

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2

  noční mód / časovač [n] / [a]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost neuvedeno kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 40 × 115 mm

Hodnocení je přepočteno na formát používaný dTestem. V případě shodného hodnocení je pořadí podle abecedy. Uvedené ceny v dánských korunách odpovídají cenám v dánských obchodech v době vydání testu (10/2022).

++ velmi dobře 100-80 % | + dobře79-60 % | o uspokojivě 59-40 % | - dostatečně 39-20 % | -- nedostatečně 19-0 %


Přihlásit