Jak testujeme osobní teploměry

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • přesnost měření: 30 %
  • stálost měření: 30 %
  • obsluha: 25 %
  • pádový test: 10 %
  • návod k použití  : 5 %

Přesnost měření

Zkoušky přesnosti probíhaly v laboratorních podmínkách. Celkem čtyřikrát se měřilo devět různých teplotních bodů (od 35 do 41 °C). Následně byl vypočítán průměr maximálních odchylek všech pokusů. Kontaktní teploměry byly ponořeny do vodní lázně, bezkontaktní byly namířeny na testovací černé těleso (rovněž ponořeno ve vodní lázni).

Stálost měření

Teploměr by neměl měřit pouze přesně, ale také konstantně. Měření probíhalo jak v laboratoři, tak i s pomocí panelu dospělých a dětí (30 dvojic rodič–dítě). Kontaktními teploměry byla měřena teplota v podpaží, ušními v uších, multifunkčními v uších a na čele a bezkontaktními na čele.

Obsluha

Panel rodičů a dětí teploměry zkoušel i po stránce obsluhy. Dospělí do obdrženého dotazníku vyplňovali své dojmy z ergonomie, snadnosti aplikace nebo komfortu při měření. Známkovala se také čitelnost displeje či rychlost měření. Dobrovolníci dále vyjadřovali své celkové dojmy z výrobku a prozradili, zda by si teploměr sami zakoupili.

Laboratoř mimo soutěž komentovala vhodnost teploměrů pro měření teploty malých dětí mladších čtyř let.

Pádový test

Všechny teploměry byly vloženy do kovového otočného válce. Každým otočením se simuloval pád z výšky 80 cm. Po dvou a deseti pádech laboratorní pracovníci kontrolovali stav teploměrů. Po dvaceti pádech bylo provedeno kontrolní měření a sledovala se případná odchylka.

Návod k použití

Uživatelské manuály byly posuzovány po stránce srozumitelnosti, úplnosti a čitelnosti uvedených informací.

Přihlásit