Antibiotik se v českém mase bát nemusíte

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 5.12.2022   

Spotřeba veterinárních antibiotik v českých chovech dlouhodobě klesá a je pod evropským průměrem. Rezidua těchto látek se v živočišných produktech vyskytují jen v jednotkách případů.

Používání antibiotik v nadměrné míře nebo nesprávným způsobem může vést k tzv. bakteriální rezistenci nejen u lidí, ale také u zvířat. Státní veterinární správa (SVS) proto dlouhodobě kontroluje užívání antibiotik v chovech i případný nadlimitní výskyt jejich reziduí v potravinách živočišného původu. V roce 2021 zaměstnanci SVS vyšetřili celkem 1810 vzorků. Povolený obsah reziduí antibiotických látek byl překročen ve třech případech.  Většinou šlo o nedodržení lhůty po poslední aplikaci léku nebo o jeho nevhodném použití. Nevyskytl se žádný případ překročení maximálního limitu u hromadně podávaných léků cestou medikovaného krmiva nebo vody k napájení.

Veterináři i chovatelé se v tomto směru chovají čím dál zodpovědněji. Zatímco v období 2008–2018 se spotřeba veterinárních antibiotik v hospodářských chovech v ČR snížila o polovinu, v letech 2020–2021 jen meziročně klesla o 11 %. Současný průměr spotřeby veterinárních antibiotik v Evropě je 84,4 mg/PCU, v České republice 50 mg/PCU.

Cíleně používaná antibiotika v chovech snižují četnost, závažnost a zdravotní dopady infekčních onemocnění a následné ekonomické ztráty. V EU je od roku 2006 u potravinových zvířat zakázáno používat antibiotika ke stimulaci růstu a produkce.

Přihlásit