Laik nepozná, zda nejde o něco závažného

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2022

Konečník a jeho okolí patří mezi místa našeho těla, o kterých neradi hovoříme. Ani svěřit se lékaři nemusí být jednoduché. Podle proktologa MUDr. Mateje Škroviny však nemáme v případě problémů na vybranou – je třeba překonat ostych a vypravit se k odborníkovi.

Co je proktologie a čím se zabývá?

Proktologie je lékařská vědní disciplína, která se zabývá nemocemi koncové části trávicí trubice, to znamená konečníku, řitního kanálu a řitního otvoru.

Diagnostika a léčba proktologických afekcí (onemocnění) je multidisciplinární. Věnují se jí lékaři se specializací v chirurgii, respektive subspecializací v koloproktologii, která se zaměřuje na tlusté střevo a konečník, a gastroenterologii. Důležitou roli v diagnostice mají rovněž odborníci na rentgenologii, histopatologii, genetiku a klinickou biochemii.

Proktologie se sice zaměřuje na relativně malou část trávicí trubice, přesněji na posledních přibližně 10 až 12 cm koncového úseku, ale její odborný záběr je značný. V této oblasti je velmi žádoucí, aby problém řešili specializovaní odborníci. Konkrétní místo trubice, kterému se proktolog věnuje, záleží na rozsahu potíží a konkrétním stavu jednotlivého pacienta.

Které nemoci konečníku existují? Lze je hodnotit z hlediska vlivu na organismus a celkové léčby?

Onemocnění konečníku, řitního kanálu a řitního otvoru můžeme rozdělit na onemocnění nenádorové a nádorové povahy. Mezi nejčastější onemocnění nenádorové povahy v oblasti proktologie patří hemoroidy, řitní trhliny, perianální abscesy (abscesy okolo řitního otvoru) a fistuly (píštěly). Do této skupiny můžeme dále řadit také prolaps neboli výhřez konečníku a rektokélu, což je výhřez konečníku směrem do pochvy, jakož i komplikace Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy či stavů po úrazu konečníku či komplikovaném porodu.

K onemocněním nádorové povahy patří různé typy polypů a zhoubné nádory konečníku a řitního kanálu.

My chirurgové s oblibou říkáme, že neexistuje jednoduchý chirurgický zákrok, protože každá operace se může zkomplikovat. Dalo by se říct, že hemoroidy, drobné abscesy či fistuly lze ošetřit jednoduše, ale komplikace chirurgického úkonu mohou v krajních případech vést k doživotním následkům a zhoršené kvalitě života. Nemohu proto jednotlivá onemocnění ve svém oboru jednoduše zařadit mezi méně či více problematická s ohledem na možné důsledky.

MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

Slovenský chirurg, který od roku 2003 pracuje v ČR. Působí jako primář chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s., které je součástí Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Nový Jičín. Specializuje se na kolorektální chirurgii včetně robotické. Je odborným asistentem 1. chirurgické kliniky FN v Olomouci a členem řady odborných společností, má bohatou publikační činnost. Absolvoval European Academy of Robotic Colorectal Surgery a podílí se na její činnosti. Působí jako proktor pro robotickou kolorektální chirurgii a účastní se vzdělávání chirurgů v evropských centrech.

Proč a jak vznikají proktologické problémy? Může běžný člověk jejich vznik či vývoj ovlivnit?

Etiologie vzniku těchto onemocnění je značně různorodá a mnohdy multifaktoriální. Některá jsou podmíněná geneticky nebo jsou predispozičně vázána na pohlaví či věk nemocného. Na jiných se spolupodílejí dietní návyky a životní styl.

Hemoroidy jsou onemocnění, při kterém dochází k uzlovitému rozšíření žíly v oblasti konečníku. Udává se, že v západních zemích postihnou každého druhého člověka. Častěji se objevují u žen než u mužů. Rakovina neboli karcinom konečníku patří mezi takzvaná civilizační onemocnění a Česká republika se dlouhodobě řadí na čelní pozice celosvětového žebříčku výskytu. V poslední době však incidence nádoru konečníku neustále klesá díky propracovanému screeningovému programu kolorektálního karcinomu. Postihuje v obdobné míře muže i ženy a vzniká většinou u osob od 50 let věku výše, výjimkou ale nejsou ani pacienti v mladém věku. U obou nemocí, hemoroidů i karcinomu, může být častokrát prvním příznakem přítomnost krvácení z konečníku. Proto tento varovný příznak nesmíme nikdy bagatelizovat.

Věnují lidé dostatečnou pozornost stavu svého konečníku?

I v dnešní době dostupného internetu a rozsáhlé plošné edukace se v naší klinické praxi mnohdy setkáváme s pacienty přicházejícími do proktologické ambulance s těžkostmi trvajícími týdny i měsíce. Opakovaně na všechny apelujeme, aby v případě známek krvácení z konečníku, změny stolice, bolesti či svědění v oblasti řitního otvoru nebo jiných potíží rozhodně neodkládali návštěvu svého praktického lékaře, který je v případě nutnosti odešle do specializované ambulance.

Je nutné jít nejdříve za praktickým lékařem? Nemůže se pacient objednat přímo k proktologovi? Co když se stydí o svých problémech hovořit?

Zhruba polovinu pacientů k vyšetření v proktologické ambulanci objednává praktický lékař, druhá polovina se k nám hlásí přímo, a to telefonicky či prostřednictvím e-mailu. V průběhu každého vyšetření se snažíme respektovat důstojnost a zajistit intimitu pacienta. Je však nutné pochopit, že lékař může stanovit správnou diagnózu a následně také léčbu pouze na základě podrobných informací získaných od pa­cienta či jeho příbuzných a správně indikovaných a realizovaných vyšetření. Když jde o zdraví, stud by měl jít stranou.

Které vyšetřovací metody jsou nejběžnější a jak se provádějí? Jsou nepříjemné, bolestivé, invazivní?

Samotná vyšetření probíhají většinou ambulantní formou v rámci mezioborové spolupráce, avšak v indikovaných případech mohou být spojena s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení. Většinou se jedná o endoskopická vyšetření, jako jsou anoskopie, rektoskopie či kolonoskopie. U pacienta mohou být indikována také různá rentgenologická vyšetření, magnetická rezonance, počítačová tomografie, fistulografie či defekografie, při kterých se do těla aplikuje kontrastní látka, rektální manometrie či jiná specializovaná vyšetření. Každý pacient snáší jednotlivé vyšetřovací metody různě. Například já jsem po podstoupení kolonoskopie schopen operovat, ale některé pacienty musíme hospitalizovat. Vždy se však snažíme, aby vše probíhalo co nejšetrněji.

Lze některé proktologické problémy zvládnout bez lékaře?

V případě jakýchkoliv potíží je velmi žádoucí navštívit praktického lékaře. Ten je schopen závažnost potíží pa­cienta posoudit a rozhodnout o dalším postupu. U pacienta, který podceňuje některé z příznaků či odkládá návštěvu lékaře, může dojít k prodlení a tím i ke zhoršení léčebných výsledků, v případě zhoubného nádoru dokonce celkové prognózy.

Nestačí si tedy pořídit volně prodejný gel nebo mast na hemoroidy, aplikovat dle návodu a po odeznění příznaků na vše zapomenout?

Mnoho pacientů tak postupuje. Jak ovšem vědí, že jde skutečně o hemoroidy? Jistotu může dát pouze správné vyšetření. Proto neustále opakuji, že je třeba poradit se s lékařem. Naše praxe to mnohokrát potvrdila.

Existují preventivní programy pro včasný záchyt nebezpečných proktologických chorob?

Česká republika se může pochlubit velice kvalitním screeningovým programem pro kolorektální karcinom. Vyšetření je plně hrazeno všemi zdravotními pojišťovnami a veškeré informace o něm lze snadno vyhledat na internetu nebo se důkladně informovat u praktického lékaře. Pokud se pacient rozhodne pro endoskopické vyšetření, lze při něm odhalit také jiné problémy, než je vznikající rakovina.

Máte v oboru dětské pacienty? Pokud ano, čím se vyznačuje dětská proktologie?

Samozřejmě ano. Nemoci konečníku a řitního kanálu se nevyhýbají ani dětem a mladistvým. Může se jednat o nemoci vrozené či získané. Diagnostika a terapie u dětí má však svá specifika a většinou se těmto pacientům věnují specializovaná pracoviště disponující potřebným technickým a personálním zázemím. Vyšetření dětí často probíhá za přítomnosti rodiče, což někdy bohužel narušuje průběh naší práce, nebo ve spánku ve spolupráci s anesteziologem.

Je snadné stát se proktologem? Je u nás dostatek odborných center?

Pokud budeme o proktologii mluvit jako o chirurgické subspecializaci, tak je nutné zmínit možnost získání koloproktologické kvalifikace jako specializovaného nástavbového oboru chirurgie. Rozsah proktologie je poměrně široký a některým typům proktologických výkonů se plošně věnují chirurgické ambulance a oddělení napříč celou republikou. V některých českých zdravotnických zařízeních existují také akreditovaná koloproktologická pracoviště, která poskytují tuto specializovanou chirurgickou péči v různém rozsahu.

Práci na neustálém zkvalitnění zdravotní péče v oboru se věnuje také naše Koloproktologická sekce České chirurgické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Na jejích internetových stránkách (www.chirurgie.cz/sekce-spolecnosti/koloproktologicka-sekce) najdete mimo jiné seznam akreditovaných koloproktologických pracovišť v České republice.


Přihlásit