Kulatý stůl dTestu Regulace energetického trhu a spotřebitel

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 20.10.2022   

Dnes se v prostorách Poslanecké sněmovny ČR konal kulatý stůl dTestu na téma Regulace energetického trhu a spotřebitel. Ve dvou panelech vystoupili čelní zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, zástupce nezávislých dodavatelů energií a další experti. Účastníci na kulatém stolu diskutovali současnou i budoucí regulaci energetického trhu. Uvítali jsme řadu opatření ve prospěch spotřebitelů, ale voláme po úpravě podmínek pro poskytování příspěvku na bydlení a po informacích, které domácnosti navedou na cestu nezávislé a udržitelné spotřeby energií.

Spotřebitelé se se svými dotazy k energetice mohou obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na číslo 299 149 009.

Zima se rychle blíží a spotřebitelé, podnikatelé i politici si lámou hlavy, jak vyřešit rébus zajištění dostupných cen energií pro koncové zákazníky a zároveň zajistit snížení spotřeby energií tak, aby poptávka po energiích nepřevyšovala jejich nabídku. Situace na trhu s energiemi má drtivý dopad na určitou část spotřebitelů. Energetická chudoba se stala realitou a vysoké ceny energií dále zvyšují inflační tlaky a komplikují podnikání.

Proto jsme 20. 10. 2022 zorganizovali kulatý stůl „Regulace energetického trhu a spotřebitel“, kde byly řešeny otázky současné i budoucí regulace na trhu s energiemi. Účastníky uvítala Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a kulatý stůl moderoval Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení dTestu.

V první části, věnované regulaci na energetickém trhu a postavení spotřebitele na něm, vystoupil náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla, členka rady Energetického regulačního úřadu Markéta Zemanová, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor, a předseda Podvýboru pro ochranu spotřebitele při Hospodářském výboru, poslanec Patrik Nacher, pod jehož záštitou se kulatý stůl v Poslanecké sněmovně konal.  

René Neděla uvedl, že do priorit MPO patří efektivní využívání energií, podpora obnovitelných zdrojů, zvýšení soběstačnosti a zavedení komunitní energetiky. Markéta Zemanová konstatovala, že ERÚ jsou přidávány kompetence a odpovědnosti, ale nikoliv lidské a finanční kapacity, což může prodlužovat lhůty ve věcech stávající působnosti ERÚ, včetně vyřizování spotřebitelských rad a rozhodování spotřebitelských sporů. Jiří Gavor vidí možnost diskuse s členy asociace o smlouvách se spotřebiteli na dobu určitou, které nemají zafixovanou cenu, což často spotřebitelé nedokáží rozpoznat. Patrik Nacher vítá konsenzuální přístup poslanců ke spotřebitelské tématice
a vyzdvihnul podrobné projednávání legislativních změn ovlivňujících spotřebitele na půdě Podvýboru pro ochranu spotřebitele.

V druhém panelu kulatého stolu se řešila cesta k udržitelné a nezávislé energetice. Vystoupili v něm Hana Konrádová, ředitelka odboru elektroenergetiky a teplárenství, MPO, Martina Krčová, členka Rady ERÚ a Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Hana Konrádová prošla s účastníky kulatého stolu budoucí legislativu pro komunitní energetiku, která umožní vznik energetických společenství a společenství pro obnovitelné zdroje. Budou zavedeny a definovány nové pojmy jako „Aktivní zákazník“, „Sdílení energie“ a „Zranitelný zákazník“. Martina Krčová shrnula nové prvky moderní energetiky a popsala očekávanou roli státu při jejich zavádění. Pro úspěšný přechod k moderní energetice založené na sdílení a obnovitelných zdrojích je nezbytná celá řada legislativních a legislativně-technických kroků, jako např.:

  • aktivně sledovat připojování zdrojů,
  • zjednodušit stavební proces,
  • poskytovat otevřená data o spotřebě a výrobě,
  • nastavit podpůrný rámec pro poskytování služeb energetickým společenstvím,
  • nastavit tarifní systém,
  • nastavit systém podpor pro investice do transformace energetiky,
  • sestavit koncepci zavádění decentrální energetiky s prvky komunitní energetiky,
  • zavést poradenství.

Martin Sedlák konstatoval, že domácnosti koncentrují svůj zájem na instalace fotovoltaiky, ale nevěnují se v současnosti příliš zateplování svých domů. Tento trend je zapotřebí zase obrátit. 

Petr Šmelhaus na závěr kulatého stolu za dTest shrnul, že hlavní potřebou spotřebitelů je spravedlivá regulace trhu, úprava normativních nákladů na bydlení, která se používá pro výpočet příspěvku na bydlení, a dostatek informací o krátkodobých, střednědobých
a dlouhodobých opatřeních, která by měla vést spotřebitele k udržitelné a nezávislé energetice. 


Přihlásit