Jak testujeme fény na vlasy

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • sušení: 60 %
  • hlučnost: 10 %
  • pádové zkoušky: 10 %
  • obsluha: 10 %
  • bezpečnost: 10 %

Sušení

Součástí sušicích zkoušek byly testy teploty vzduchu, rychlosti sušení a rychlosti proudění vzduchu.

Teplota vzduchu

U každého přístroje, jenž už deset minut „běžel“, jsme měřili maximální teplotu vzduchu, která z něj vycházela, a to dohromady třikrát. Výsledné hodnocení padalo za průměr všech tří měření. A aby toho nebylo málo, teplotu jsme měřili během tří typů fénování – bez jakéhokoliv příslušenství, s difuzérem (používá se pro zachování vln ve vlasech) i s koncentrátorem (umožňuje zacílit vzduch proudící z fénu přesně na místo, kam je potřeba), pokud tedy tyto nástavce byly součástí balení.

Rychlost sušení

Účinnost sušení se testovala na kusu mokré zkušební látky kruhového tvaru. Před počátkem testu jsme látku zvážili. Vzdálenost látky od fénu jsme nastavili tak, aby výstupní teplota byla 75 °C, a fén jsme zapnuli na 60 vteřin. Po této době jsme látku znovu zvážili a zaznamenávali jsme, jak efektivně se vysoušečům podařilo z ní vlhkost dostat.

Rychlost proudění vzduchu

Hodnotili jsme, jakou rychlostí je vyfukován z přístrojů vzduch.

Hlučnost

Abychom zjistili, jak si z hlediska vydávaného hluku testované přístroje vedou, nechali jsme v laboratoři změřit, jak silný hluk produkují. Zároveň jsme hodnotili i charakter hluku.

Pádové zkoušky

Spotřebič jsme položili na stůl o výšce 90 centimetrů. Poté jsme zatáhli za jeho šňůru rychlostí asi 5 cm/s, což umožnilo, aby fén volně spadl na zem. Dodejme, že zkoušku jsme prováděli třikrát a fén byl během ní samozřejmě vypnutý.

Po dokončení testu jsme zkontrolovali, jestli výrobek stále funguje a zda na něm nejsou patrné známky nějakého poškození, například zda se neulomila tlačítka.

Obsluha

V rámci obsluhy jsme posuzovali například to, jak snadno se vysoušeče vlasů zapínají a vypínají, jak jednoduše či obtížně se s nimi manipuluje nebo jak snadno se čistí jejich filtry.

Bezpečnost

Kontrolovali jsme, zda není vnější teplota výrobků moc vysoká a nemůže tak třeba popálit ruku. Vycházeli jsme z předpokladu, že pokud je pokožka delší dobu vystavena teplotě 40 °C , může začít docházet k jejímu popálení. Rovněž jsme hodnotili, jak se přístroje zachovají v okamžiku, kdy je ucpaný jejich filtr, a jestli se samy vypnou.

Přihlásit