Jak testujeme nealkoholická ochucená piva

Pořadí výrobků ve výsledkové tabulce je stanoveno na základě zjištěného množství alkoholu a cukru ve výrobku. Zohledněny byly rovněž deklarované údaje o složení.

Obsah alkoholu byl stanoven pyknometricky.

Obsah cukrů byl zjištěn pomocí kapalinové chromatografie s refraktometrickou detekcí.

Hořkost nápojů byla stanovena za použití spektroskopie a vyjádřena v mezinárodních jednotkách hořkosti IBU.

Při hodnocení informací na obalu jsme porovnávali zjištěné a deklarované hodnoty obsahu alkoholu a cukru. Dále jsme v informacích o složení sledovali podíl ovocné složky ve výrobku a deklarované použití vybraných přídatných látek.

Přihlásit