Francie zavádí povinnost třídit potravinový odpad

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 4.10.2022   

Všichni Francouzi budou od roku 2024 povinně třídit potravinový odpad. V současnosti se povinnost vztahuje pouze na některé firmy.

Za rok a čtvrt nebudou zbytky jídla z francouzských domácností považovány za běžný směsný odpad. Budou recyklovány kompostovacími metodami a povinnost třídění budou mít všichni občané. Rozdělení odpadu musí být prováděno přímo v domácnostech – veškerý kuchyňský odpad (slupky z ovoce a zeleniny, kávová sedlina, prošlý chléb atd.) a i zbytky jídel budou končit ve zvláštní popelnici, jejíž obsah lze snadno sbírat do specializovaných popelářských vozů. Místní samosprávy rozhodnou o optimálním řešení pro každou obec. Může jít o individuální nebo hromadné kompostéry, ale také o různé velikosti sběrných nádob. Bioodpad podle spotřebitelské organizace UFC-Que Choisir představuje 30 % veškerého odpadu Francouzů.

Zavedení plošné povinnosti třídit potravinový odpad vyplývá ze zákona o odpadech a oběhovém hospodářství přijatého v únoru 2020. V domácnostech lze odpad kompostovat a přeměnit na zeminu nebo hnojivo využitelné v zahradě. Ve velkém lze biologický odpad zpracovat na kompost nebo jej použít k výrobě bioplynu jako zdroje energie.

Od ledna 2012 se třídicí povinnost vztahovala na společnosti a podniky, produkující nebo držící velké množství biologického odpadu. Šlo například o zahradnictví, maloobchod, potravinářský průmysl či jídelny a restaurace, které produkovaly více než 120 tun bioodpadu ročně. V roce 2016 bylo toto množství sníženo na 10 tun a od začátku příštího roku půjde o všechny subjekty s 5 tunami bioodpadu za rok.

Přihlásit