Phishing v běžné schránce na dopisy

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 27.9.2022   

Ve Francii se objevilo falešné oznámení o doporučené zásilce s dodejkou v barvách pošty, které prostřednictví QR kódu odkazovalo na podvodnou stránku. Cílem bylo vylákat z oběti osobní data včetně přihlašovacích údajů k bankovnímu účtu.

Oznámení vypadalo věrohodně – mělo grafické rozvržení, logo, číslo zásilky, velmi dlouhou URL adresu poštovního úřadu a jednoduše čitelný QR kód, který měl domnělému adresátovi umožnit objednání opakovaného doručení. Po jeho naskenování se však dostal na falešnou internetovou stránku pošty, která od něj vyžadovala bankovní přihlašovací údaje k uhrazení přepravních nákladů. Podezření mohly vzbudit pouze dlouhá adresa URL nebo anglické slovo „re-delivery“, které francouzská pošta v komunikaci nepoužívá.

Řešením v takovém případě je na poštu raději zavolat a ujistit se, že jde o pravé oznámení, nebo jej také podrobně porovnat s podobou a údaji na běžných oznámeních o uložení zásilky.Oficiální doručenka, kterou vydává pošta, se nepodobá falešné. Je jednoduchá a jasná, označuje adresu pošty, kde je dopis uložen, a zobrazuje jasnou a snadno reprodukovatelnou adresu URL.

Jde o inovativní způsob phishingu, jak uvedla spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir, kdy je oběť oslovena papírovým dokladem, nikoliv online nebo prostřednictvím SMS. Pokusů o phishing je na internetu mnoho. Podvodníci své metody neustále obnovují a diverzifikují. Záminky se liší (výdělek peněz, falešné zprávy od úřadů, finanční potíže), ale všechny pracují s emocemi – strachem, nejistotou, radostí. Důležité je nikdy nevkládat osobní údaje na stránky, které neznáte, a připojovat se na internetové stránky banky či úřadů pouze jejich vepsáním do adresního řádku, nikoliv přes odkazy.

Přihlásit