Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • účinnost: 60 %
  • aplikace: 20 %
  • informace a deklarace: 20 %

Účinnost

Testy se řídily Pokyny k právním předpisům týkajícím se biocidních přípravků vydanými Evropskou agenturou pro chemické látky.

Do skříně byl vyskládán předem určený počet kusů látky z vlny ovcí plemene merino. Skříň byla v průběhu testu uzavřená s výjimkou otvoru o šířce 20 cm a výšce 5 mm. I ten byl po většinu času ucpán, otevíral se dvakrát nebo třikrát na dobu deseti sekund.

Všechny přípravky proti molům byly testovány třikrát. Zkoušky pak byly zopakovány i s referenčním výrobkem neobsahujícím účinné látky. Na konci testu byl popsán stav a pohlaví zachyceného hmyzu. Všechny přípravky byly používány podle návodu k použití.

Vzhledem k tomu, že byly testovány tři různé kategorie výrobků, zkoušky účinnosti se mezi skupinami lišily. Lepkavé pasti byly vystaveny náletu 40 molů. Dvacet jedinců bylo vypuštěno přímo uvnitř skříně, druhá dvacítka se rozlétla ve vzdálenosti jednoho metru. Po třech dnech laboratoř spočítala, kolik samečků bylo nalákáno na past pokrytou feromony. Jako referenční produkt byly použity lepkavé pasti bez feromonů.

Prostředky určené k hubení molů byly zkoušeny na dospělých můrách i larvách. Do skříně bylo vpuštěno 40 motýlků a umístěny tři misky s housenkami. Po třech dnech byl zjištěn počet živých a usmrcených jedinců.

Repelenty hmyz nemají zabít nebo pochytat, nýbrž vyhnat. 40 motýlků bylo vypuštěno těsně před skříní, ve které byly umístěny repelentní přípravky. Po třech dnech hodnotitelé počítali, kolik molů proniklo do skříně.

Mimo soutěž se zkoušela i účinnost parazitických vosiček. Poblíž 60 vajíček molů, která byla rozmístěna co nejblíže k vlně, byly umístěny karty osázené vajíčky parazitických vos. Po vylíhnutí vosiček se sledovalo, jak velké množství molích vajíček dokázaly napadnout a zlikvidovat.

Aplikace

Deset dobrovolníků si pod dohledem odborníka nastudovalo manuál a hodnotilo snadnost aplikace přípravku uvnitř šatní skříně. Kromě samotného umístění prostředků se známkoval i případný zápach.

Informace a deklarace

Výše zmíněná desítka dobrovolníků se opět pod dohledem experta začetla do návodů k použití. Hodnotila se srozumitelnost, čitelnost a úplnost uváděných informací. Zvláštní pozornost si zasloužil popis správné aplikace, deklarovaná doba účinnosti a také informace o bezpečnosti a případných zdravotních rizicích. Nezbytné bylo rovněž uvedení informací o likvidaci a minimální trvanlivosti výrobku.

Přihlásit